Preskoči na vsebino


Oznanila št. 12 - 27.avgust 2023Obvestila v 12. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL
  3.9.2023 ob 7h: Jurij Strgulec, Andreja Baznik
  ob 9.30: Miha Pešič, Nik Hajsinger
  8.9. ob 9.30: Fani Zagorc
  ob 19h: Pavlovič Marija, Martin Zagorc
  10.9. ob 7h: Jožica Prpič, Anica Žulič
  ob 9.30: Rok Levojević, Jerneja Jevnik Zagorc
  16.9. ob 19h Slinovce: Klemen Mohar, Mateja Strgulec
  17.9. ob 7h Slinovce: Toni Žulič, Simon Kerin
  ob 9h Slinovce: Berta Kotar Jordan, Nejc Pucelj
  ob 10.30 Slinovce: Matjaž Jakše, Mihaela Kučič

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  20. in 27.8.: Dobrava, Dol. Prekopa - ob cesti
  3. in 10.9.: Dol. Prekopa - vas
  17. in 24.9: Gor. Prekopa
  1. in 8. 10.: Koprivnik, Malence, Sajevce

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE C. NA SLINOVCAH
  17. in 24. 9. 2023: Jablance
   Iskrena zahvala vsem, ki iz posameznih vasi in ulic ob sobotah zjutraj pridete ter očistite in okrasite cerkev. Še posebej tistim, ki to organizirate. Bog vam povrni!

 • KRSTI bodo v nedeljo, 10. septembra 2023, po maši ob 9.30, priprava pa v soboto, 9. septembra, ob 17h.

 • OBHAJILO BOLNIKOV IN STAREJŠIH bo v petek, 1. septembra 2023, dopoldne in popoldne.

 • MOLITVENO BDENJE ZA NOVE  DUHOVNE POKLICE
      V noči s petka na soboto, 1. in 2. septembra 2023, bo po naših župnijah in redovnih skupnostih potekalo tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice. Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile ponoči v svojih hišnih kapelah, po župnijah pa v domačih župnijskih cerkvah.
      Bdenje bomo začeli v petek ob 19.00 in končali v soboto ob 9.00. Primerna oblika bdenja vsebuje molitveno uro pred Najsvetejšim in po možnosti sveto mašo za nove duhovne poklice.
      Naša župnija je povabljena k molitvi v soboto od 6.00 – 7.00, skupaj z župnijami: Dobrnič, Dragatuš, Hinje, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika in Soteska. Molitev bomo nadaljevali ob 7h s sveto mašo.

 • ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
      Molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 9. septembra, v marijinem božjepotnem svetišču na Zaplazu ob 9.00. V naši škofiji molitveni dan združimo tudi s srečanjem ministrantov. Geslo srečanja je: »Poklicani, da bi živeli!«
      Verujemo, da vsakega kristjana Sveti Duh vzpodbuja, da v Božjem vinogradu v polnosti uresniči svoje poslanstvo, nekateri tudi v duhovniškem ali redovniškem poklicu.
      Ob 9.00 se bo začela molitvena ura, ki jo bodo vodile sestre redovnice. Ob isti uri bo tudi srečanje ministrantov z generalnim vikarjem Petrom Kokotcem v prostoru pod zakristijo.
     Ob 10.00 bo sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni škof msgr. Andrej Glavan, pri njej bodo stregli ministranti dekanije Žužemberk. Spovedovali bodo duhovniki dekanije Črnomelj. Po sveti maši bo srečanje ministrantov z g. škofom.
      K tej slovesnosti so poleg ministrantov še posebej vabljeni molivci za duhovne poklice.

 • ŽEGNANJE NA SLINOVCAH - 'KVATERN'CA'
      Slovesno praznovanje v čast Materi dobrega sveta bomo začeli v soboto, 16. septembra 2023, ob 19. uri.   Maševal in pridigal bo novi raški in studenški župnik, g. dr. Silvester Fabijan. Pred in med sv. mašo bo prilika za sv. spoved (tuj spovednik).
      V nedeljo - 17. septembra 2023 - bodo sv. maše: ob 7h, ko bo maševal domači župnik, ob 9h bo pridigal, ob 10.30 pa tudi maševal, novomeški škof, msgr. dr. Andrej Saje. 
  Ob 10.15 bo vodil kratko grkokatoliško pobožnost - moleben v čast Bogorodici - g. Gorazd Bastašić, grkokatoliški župnik za vernike na Dolenjskem.
  *Ves čas bo tudi prilika za sv. spoved.

     Ker ima vsako veliko praznovanje tudi osmino, bo sv. maša na Slinovcah tudi v nedeljo, 24. septembra, ob 10. uri (2. kvatern'ca).
      Lepo vabljeni na Slinovce na obe nedelji, da se z udeležbo pri sv. maši ter dobri spovedi duhovno okrepite na začetku pastoralnega leta.
      Kvatern'ca postaja zadnja leta res praznik tistih vernih, ki želijo svojo vero po Marijini priprošnji utrditi v viharjih vsakdanjega življenja. Še posebej vabljeni starši in stari starši, da Mariji priporočite tudi svoje otroke in vnuke, in jo prosite za  nasvet, da bi jih znali vzgajati v veri.

 • TEDEN MLADIH
      Letošnji teden mladih bo potekal od 10. do 16. septembra. Začel se bo z nedeljo mladih (10. 9.) in zaključil s Stično mladih (16. 9.). Namen nedelje in tedna mladih je:
  - mladim dati spodbudo za krščansko življenje na začetku šolskega in akademskega leta,
  - ovrednotiti vlogo mladih v župniji,
  - molitev župnije za mlade ter
  - ponuditi mladim voditeljem vsebinsko spodbudo za delo z mladimi.

 • VEROUČNI URNIK ZA LETO 2023/24

  1. razred:  v ponedeljek ob 16.15

  2. razred:  v ponedeljek ob 14.30

  3. razred:  v ponedeljek ob 15.15

  4. razred:  v torek ob 14.30

  5. razred:  v torek ob 15.15

  6. razred:  v sredo ob 14.30

  7. razred:  v sredo ob 15.15

  8. razred:  v četrtek ob 14.30

  9. razred:  v četrtek ob 15.15

  Otroški pevski zbor bo začel z vajami z začetkom verouka. Kdaj bo pevska vaja boste obveščeni.

 • ZAČETEK VEROUČNEGA LETA bo v nedeljo, 10. septembra 2023, pri sv. maši ob 9.30. Pri tej sv. maši bo poseben blagoslov šolskih torbic, potrebščin, staršev, učiteljev, vzgojiteljev in katehetov.

 • VEROUČNE UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE TER BOGOSLUŽNI ZVEZEK boste lahko dobili starši pri vpisu, ki bo tudi letos za vse razrede - bolj natančen za 1. razred (starši s seboj prinesite družinsko knjižico ali krstni list za otroka, če je bil krščen v drugi župniji).

 • VPISNICO k župnijski katehezi za vse razrede, razen za 1.  razred, dobite na naši spletni strani. Izpolnjeno prinesite k vpisu.

 • VPISOVANJE otrok (v veroučni učilnici) v 1., 2. in 3. razred bo v ponedeljek 4. septembra, od 8h - 10h,  ter od 15h - 18.00; 
  - za 4., 5., 6., 7., 8. in 9.  razred pa v četrtek, 7. septembra, od 8h - 10h,  ter od 15h - 18.00.
  *Starši, ki imajo pri verouku več otrok, bodo lahko vse vpisali hkrati in dobili knjige in zvezke. Cena je podobna lanski. Prispevek za kurjavo je 10 evrov na družino.

 • KATEHETSKO - PASTORALNA ŠOLA ni le šola za bodoče katehiste in katehistinje, ampak je »teološka šola za vsakogar«, zlasti za tiste, ki želijo poglobiti versko znanje - tudi za bogoslužne sodelavce: izredne delivce obhajila, bralce, organiste, cerkvene pevce, animatorje birmanskih skupin, pa tudi za starše, da bodo lažje posredovali vero svojim otrokom. Ker bo duhovnikov čedalje manj, bo potrebno, da usposobljeni laiki prevzamete svoj del odgovornosti oznanjevanja evangelija.

      Informativni dan in vpis je v četrtek, 21. septembra 2023, od 17. ure do 18.30 v Baragovem zavodu v Šmihelu, tel. 031 262 266, e-naslov: damjana.tramte@gmail.com;

 • 42. STIČNA MLADIH 2023 bo letos potekala v soboto, 16. septembra, v  cistercijanskem samostanu v Stični. Letošnje geslo je: »Kdo praviš, da sem« (2 Kor 5,17-21).
     Stična mladih bo letos potekala od 10.00 do 20.30 (zbiranje, ob 11h sv. maša, čas za kosilo, delavnice - do 17.30, nato večerja za vse in ob  19.00 večerni program). Od  13h  bo potekal tudi športni turnir v odbojki, nogometu, košarki. Ves dan bo možna tiha molitev v opatovi kapeli in zakrament sv. spovedi v cerkvi. Informacije na  www.sticna.net. Cena vstopnice - tudi za večerjo - je 12 €.
Lokacija:
Print Friendly and PDF