Preskoči na vsebino
nalagam novice...

ŽUPNIJA SV. APOSTOLA JAKOBA STAREJŠEGA V KOSTANJEVICI NA KRKI

Župnija sv. apostola Jakoba starejšega v Kostanjevici na Krki je omenjena že leta 1220 (24. junija 1220 je omenjen župnik Adalbert). Meje župnije so se v teku stoletij spreminjale, dokler ni 1. januarja 1963 dobila sedanje meje.

Župnijska cerkev je posvečena sv. ap. Jakobu starejšemu in grajena skupaj z bližnjim cistercijanskim samostanom v prvi polovici 13. stoletja. Zgradba je v osnovi romanska (ohranjena portala) z gotskim zvonikom, ki ima rokokojsko streho. V dobi baroka so cerkev prezidali, obokali prezbiterij in ladjo, dali opornike. Sedanji glavni oltar je posvečen sv. ap. Jakobu, narejen v podobarski delavnici v Vojniku l. 1854 – 55, stranska oltarja v ladji (sv. Antona Padovanskega in sv. Frančiška Ksaverija) iz  18. stoletja sta bila prej v bližnjem cistercijanskem samostanu, oltar sv. Antona Puščavnika v stranski kapeli je iz 17. stoletja. Obnovljene freske v prezbiteriju in v ladji so iz leta 1930.

Poleg župnijske cerkve je v župniji še šest podružnic in skoraj v vsaki vasi kapela.

Živo Cerkev v naši župniji sestavlja okrog 2.300 članov, ki so povezani s troedinim Bogom in med seboj po molitvi, prejemu zakramentov, udeležbi pri bogoslužju in praznovanju nedelje in praznikov ter dobrodelni dejavnosti. Župnija je kot velika družina, ki pri krstu sprejme otroka, mu omogoči prejem drugih zakramentov in versko življenje, ter se s cerkvenim pogrebom od njega poslovi.