Preskoči na vsebino


Oznanila št. 15 - 23. oktober 2022Obvestila v 15. številki oznanil:Molitve za rajne po namenu darovalcev za 'spomine'

 • BRANJE BERIL
  30.10.2022 ob 7h: Andreja Baznik, Andrej Dvojmoč
  ob 9.30: Jana Črtalič, Jože Matjašič
  1.11.2022 ob 9.30: Berta Kotar Jordan, Jože  Pavlovič
  ob 11h Oštrc: Nejc Pucelj, Nik Hajsinger
  ob 13.30: Urban Urh Jakše, Klemen Mohar
  6.11.2022 ob 7h: Toni Žulič, Jerneja Stopar Jaklič
  ob 9.30: Rok Stopar, Simon Kerin

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE

  16. in 23. 10. 2022: Gornja Prekopa
  30.10. in 6.11.: Koprivnik, Malence, Sajevce
  13. in 20.11.2022: Dolšce
  27.11. in 4.12: Avguštine

 • SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV bo v nedeljo, 6. novembra 2022, ob 9.30.

 •  

  ŽEGNANJSKA NEDELJA je zadnja nedelja v oktobru (30.10.), ko se bomo veselili, da imamo v župniji posvečen skupni dom, našo župnijsko cerkev. To je kraj kjer so skozi 800 let predniki utrjevali prijateljstvo z Bogom in prejemali duhovne darove, da so mogli ohraniti 'dom in rod'. Koliko veselja, žalosti in upanja ter prošenj in zahval je bilo izročenih Bogu, Materi Božji in farnemu zavetniku sv. apostolu Jakobu! Tukaj se je odvijala duhovna zgodovina te župnije.

 • OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek, 4. novembra, dopoldne in popoldne.

 • SPOVEDOVANJE PRED PRAZNIKOM VSEH SVETIH: v župnijski cerkvi vse dneve pred sv. mašo, na Oštrcu pa v ponedeljek, 31. oktobra, od 16.30 - 17h.
      Obnovimo po dobri spovedi svoje prijateljstvo z Bogom, da bodo naše molitve za pokojne bolj gotovo uslišane.

 • DAROVANJE ZA CERKVENE POTREBE - OFER bo na zahvalno nedeljo (6. novembra) pri obeh mašah.

 • SPREMEMBA ČASA: z nedeljo, 30. oktobra 2022, preidemo na srednjeevropski čas.

 • VERSKI TISK: v zakristiji oz. v župnišču lahko dobite Marijanski koledar (3 €) in Družinsko pratiko (6,90 €) za leto 2023.

 • FOTOGRAFIJE IN USB ključek od obletnic porok dobite v župnišču. Tisti birmanci, ki še niste prišli po slike in  USB ključek od birme, lahko to dobite v zakristiji.

 • PRAZNIK VSEH SVETNIKOV

   

       V torek, 1. novembra 2022 se   bomo spomnili vseh, ki  pri  Bogu že uživajo večno srečo, pred vesoljno Cerkvijo pa niso  razglašeni  kot  svetniki.  Najbrž je  med  njimi  tudi veliko naših sorodnikov,  prijateljev, dobrotnikov in znancev.
  * Dopoldne bo v naši župnijski cerkvi sv. maša ob 9.30.

  * Na Oštrcu bomo ob 10.45 v cerkvi molili za tiste pokojne, ki ste jih ali jih še boste posebej priporočili v molitveni spomin, nato pa bo ob 11.00 zanje tudi sv. maša. Po sv. maši se bomo vseh pokojnih spomnili na pokopališču.

  * Popoldne bomo ob 13.30 v župnijski cerkvi molili za tiste pokojne, ki ste jih že, ali jih še boste,  priporočili v molitveni spomin, nato pa bo zanje tudi sv. maša.

  *Ob 15h se bomo vseh pokojnih z molitvijo in pesmijo spomnili na pokopališču v Kostanjevici na Krki.

  * Ob 17.00 bomo za pokojne, ki so še potrebni naše molitve, v župnijski cerkvi molili vse štiri dele rožnega venca. Upam, da se jih boste s to molitvijo spomnili tudi po domovih.

      Naj nas to popoldne, in ta večer, poveže z vsemi našimi umrlimi  in seveda tudi z Bogom, ki je usmiljeni in dobrotni Oče živih in pokojnih.

 • SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

      Drugega novembra  se  še posebej  spominjamo vseh tistih,  ki  še  ne  uživajo  večne sreče pri Bogu, ampak v vicah zadoščujejo za svoje grehe. S svojimi molitvami in daritvijo sv. maše tudi mi, živi, lahko pri Bogu zanje posredujemo. Seveda je to naše posredovanje toliko bolj uspešno,  če  smo  v  prijateljskih odnosih z Bogom. Zato priporočilo, da greste k spovedi.

      Cerkev naklanja popolni odpustek za rajne, če obiščemo pokopališče in molimo za rajne v prvih osmih dneh novembra. Prav tako v vseh cerkvah na dan 1. ali 2. novembra ali naslednjo nedeljo, če molimo vsaj očenaš in vero in smo bili pri spovedi in obhajilu ter zmolili po namenu sv. očeta.

  * Svete maše bodo v sredo, 2. novembra 2022, v župnijski cerkvi ob 9.30 in ob 18.00, na Oštrcu pa ob 17.00. Po sv. maši ob 9.30 molitev pri spominskem obeležju pri župnijski cerkvi.

  *MOLITVE OB GROBOVIH V KRAKOVSKEM GOZDU (za bencinsko črpalko) bodo v nedeljo, 30. oktobra 2022, ob 15. uri. Več tisoč otrok, žena in mož je bilo leta 1945 v tem gozdu umorjenih - večina iz Hrvaške. Za tiste, ki so še potrebni Božjega usmiljenja molimo, tistim, ki že uživajo srečo pri Bogu pa se priporočamo. Z udeležbo pri tem obredu bodimo kot kristjani - bratje in sestre po krstu - sorodniki teh mučencev.

 • MOLITVE ZA POKOJNE   po namenu darovalcev 'za spomine'

      V mesecu novembru bomo molili za pokojne po vaših namenih 1. in 2. novembra ter pri sv. mašah skozi ves mesec. Za katere bomo molili posamezne dneve pri sv. mašah, bo objavljeno v prihodnjih Oznanilih. Naročilo za molitveni spomin (priloga Oznanil) lahko oddaste v zakristiji ali v župnišču

      Ob tej priložnosti bi vas rad spomnil, da je prav, da smo povezani po molitvi in daritvi sv. maše tudi z našimi pokojnimi. To je znamenje naše hvaležnosti in naše vere ter edina stvar, ki koristi pokojnim.

      Ob vseh hitenju in delu svojci in sorodniki radi kaj hitro pozabijo na umrlega in če mislijo, da je kakšna ikebana ob pogrebu dovolj v zahvalo, se zelo motijo. Hvala Bogu, da sorodniki in prijatelji vsaj ob pogrebu za pokojnika dajo dar za sv. maše, ker kasneje se ga običajno več ne spomnijo - mnogi že na prvo obletnico smrti pozabijo.

  Ob praznikih prižgimo kakšno svečko manj in zmolimo kakšen Očenaš več.

   

   

   

   

   

   
Lokacija:
Print Friendly and PDF