Preskoči na vsebino


Oznanila št. 7 - 15.maj 2022Obvestila v 7. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL

  22.5. ob 7h: Angelca Zagorc, Jurij Stgulec
  ob 9.30: Mihaela Kučič, Jerneja Jevnik Zagorc
  26.5. Vnebohod: ob 9.30: Fani Zagorc, Franci Gorenc
  ob 17.30 Oštrc: Nik Hajsinger
  19h: Mateja Strgulec, Marija Pavlovič
  29.5. ob 7h: Simon Kerin, Nina Rajar
  ob 9.30: Matjaž Jakše, Brigita Pirc
  5.6.2022 ob 7h: Andreja Baznik, Jerneja Stopar Jaklič
  ob 9.30: Rozalija Pucelj, Berta Kotar Jordan

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  15. in 29.5.2022: Vodeniška cesta
  22.5.: Starši prvoobhajancev
  5. in 19.6.: Ržišče, Velike Vodenice
  12.6.2022: Starši birmancev
  26.6. in 3.7.: Kočarija, Male Vodenice

 • KRSTI bodo v nedeljo, 29. maja 2022, priprava pa v petek, 27. maja  ob 17h.

 • OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek, 3 junija, dopoldne in popoldne.

 • SREČANJE S STARŠI BIRMANCEV bo sredo, 25. maja 2022, ob 20h v župnijski cerkvi.

 • SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA bo v petek, 20. maja 2022, ob 20. uri v veroučni učilnici.

 • SREČANJE KLJUČARJEV župnijske cerkve in vseh podružnic bo v petek, 27. maja 2022, ob 20. uri v veroučni učilnici.

 • ŠMARNIČNA POBOŽNOST poteka letos v župniji na šestih krajih: v župnijski cerkvi in v cerkvi na Oštrcu, ter pri kapelicah v Črneči vasi, v Orehovcu, na Dobah in na Gornji Prekopi. Bog povrni vsem, ki vodite pobožnost!

 • DEVETDNEVNICO - DUHOVNO PRI-PRAVO NA SV. BIRMO bomo začeli v petek, 3. junija, pri večerni sv. maši. 
          Vsakemu, ki želi prejeti zakrament sv. birme je potrebno, da se  o veri pouči(verouk), po veri živi (molitev, obisk sv. maše, ..), opravi devetdnevnico pred birmo in dobro spoved.
      Vsi birmanci naj pridejo v župnijsko cerkev k sv. maši zaradi priprave na srečanje z g. škofom tudi v torek, 24., in v četrtek, 26. maja 2022.

 • VEROUČNO LETO bomo zaključili v  tednu po binkoštni nedelji, ki  bo 5. junija 2022. Vsi veroukarji, razen birmancev, ki bodo opravljali devetdnevnico, bodo dobili spričevala, ki  naj jih podpisana vrnejo v nedeljo, 12. ali 19. junija. Kateri še niste vrnili spričeval, jih čim prej prinesite.
      V torek, 31. maja, bo ob 18. uri v župnijski cerkvi srečanje birmancev, njihovih staršev in vseh veroukarjev z g. škofom  msgr. dr. Andrejem Sajetom, zato ta dan naj ne bo nikjer drugje šmarnične pobožnosti. Prosim, da voditelji to upoštevate!

 • VEROUK ZA 1. RAZRED (zaključni) bo v nedeljo, 5. junija 2022. V nedeljo, 22. in 29. maja, nimajo verouka.

 • PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA V četrtek, 26. maja, bomo praznovali slovesni praznik Gospodovega vnebohoda.
    Štirideseti dan po vstajenju je Jezus naročil apostolom naj gredo po vsem svetu,  oznanjajo evangelij, krščujejo in pričujejo. Nato je od njih dokončno odšel k svojemu Očetu. V spomin na ta dogodek obhajamo vsako leto praznik  Gospodovega vnebohoda. Pri nas bosta v župnijski cerkvi sv. maši ob 9.30 in 19. uri, na Oštrcu pa ob 17.30. Lepo vabljeni k sv. maši.

 • STAREJŠI,  BOLNIKI IN INVALIDI   ste   še posebej  povabljeni  v našo župnijsko cerkev na  binkoštni praznik, v nedeljo,   5. junija 2022.   Kakor   vsako leto, boste lahko  tudi  letos pri  sv.  maši  ob 9.30  prejeli zakrament bolniškega  maziljenja,   pri  katerem molimo za zdravje. Obenem bo po sv.  maši  v  župnišču, kamor ste lepo povabljeni, priložnost, da  se  srečate  med  seboj in  kaj  pogovorite.   Res  je,   da  se  kakšen (kakšna)  osemdeset   let   star(a)   počuti  kot  'mladenič'  ali 'mladenka',  vendar naj vseeno pride, se bo pa  kaj  pogovoril(a)  s  sovrstniki, če so še živi.
      Vse svojce, sosede in prijatelje starejših prosim, da jim s  prevozom omogočite prihod v župnijsko cerkev.

 • PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA bo   v   naši   župniji   v   nedeljo, 22.  maja  2022,  ob  9.30.

     To  ni samo praznik  prvoobhajancev  in njihovih družin, ampak  praznik celotne župnijske skupnosti. Prav je, da se sreče prvoobhajancev, ko  bodo kakor apostoli pri zadnji večerji prvič  sprejeli  Jezusa, veselimo tudi drugi. Obenem pa je to priložnost, da se spomnimo na naše prvo srečanje z Jezusom  v  svetem  Rešnjem Telesu in  ugotovimo  v  kako  prijateljskih odnosih z Njim živimo sedaj.

      Upam, da bodo skupaj s prvoobhajanci prišli k sv. maši tudi njihovi starši, in tisti, ki lahko pristopijo k sv. obhajilu (so cerkveno poročeni), po dobri spovedi tudi sami skupaj z otroki prejeli Jezusa. Prilika za sv. spoved (tuj spovednik) bo za starše  v petek, 20. maja, ko bo ob 18. uri skupna priprava.

      Da bodo prvoobhajanci in starši res lepo doživeli ta praznik, pa je odvisno od duhovne priprave v domači družini in v cerkvi. Vesel sem, da se mnogi starši tega zavedate in skupaj z otroki doma molite.

      V tednu pred prvim sv. obhajilom (od 16. do 19. maja) bodo imeli prvoobhajanci vsak dan po sv. maši tudi kratko pripravo na slovesnost, zato naj k šmarnični pobožnosti prihajajo v župnijsko cerkev.

      Skupno pripravo (generalko) bodo imeli v petek, 20. maja,  ob 18. uri.

      V četrtek, 19. maja, bodo po sv. maši  dobili prvoobhajanske liturgične obleke, ki naj jih vrnejo v ponedeljek, 23. maja 2022.

      V nedeljo, 22. maja, bo lepo, če boste doma starši pred odhodom k sv. maši otroka blagoslovili. Skupaj zmolite jutranjo molitev ali Očenaš, nato pa oče in mama pokrižata prvoobhajanca/ko na čelu (po možnosti z blagoslovljeno vodo) in pri tem rečeta: Bog te blagoslovi!

      Po 9. uri se bodo prvoobhajanci in starši zbrali pred župniščem, od koder bodo šli v sprevodu v cerkev. V cerkvi bodo za starše rezervirane klopi, prvoobhajanci pa bodo v prezbiteriju okrog oltarja.. Fotografiranje in snemanje bo v cerkvi dovoljeno samo pooblaščenim.

      Zahvalna sv. maša bo v ponedeljek, 23. maja 2022, ob 19. uri.
Lokacija:
Print Friendly and PDF