Preskoči na vsebino


Oznanila št. 3 - 20.februar 2022Obvestila v 3. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL

  27.2. ob 7h: Jerneja Stopar Jaklič, Angelca Zagorc
  ob 9.30: Berta Kotar Jordan, Nejc Pucelj
  6.3.2022 ob 7h: Andreja Baznik, Nina Rajar
  ob 9.30: Anica Hribar, Jože Pavlovič
  13.3. ob 7h: Jurij Strgulec, Franci Gorenc
  ob 9.30: Omar Hanuna, Marija Pavlovič

  Bog povrni vsem, ki ste tudi v času pandemije koronavirusa prihajali k sv. maši in z branjem bogatili nedeljsko bogoslužje.

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  20. in 27.2.2022: Gorjanska cesta
  6. in 13. 3.: Ljubljanska cesta
  20. in 27.3.: Resljeva cesta
  3. in 10.4.: Gorjupova cesta
  17. in 24.4.: Hmeljska cesta

  Bog povrni vsem, ki skrbite, da je naša župnijska cerkev lepo očiščena in okrašena. V postnem času je želja Cerkve, da je krašenje skromno, ker je to čas spokornosti, kar se mora poznati tudi na zunaj.

 • KRSTI bodo v nedeljo, 6. marca 2022, priprava pa v soboto, 5. marca, ob 16.30.

 • OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek, 4. marca, dopoldne in popoldne.

 • NABIRKA ZA SEMENIŠČE (v pušico) bo v nedeljo, 20. marca 2022.

 • SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA bo v soboto, 5. marca, ob 19h.

 • SREČANJE S STARŠI BIRMANCEV bo v torek, 8. marca, ob 19h v župnijski cerkvi

 • OTROŠKO - MLADINSKI ZBOR bo zopet začel z vajami v nedeljo, 27. februarja. Vsi, ki ste pripravljeni sodelovati, se po sv. maši ob 9.30, oglasite v cerkvi pri gospe Karmen Stopar. Lepo vabljeni!

 • POSTNA POSTAVA ZA LETO 2022

      Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. To je čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del.

      Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti:

    Strogi post je na pepelnično sredo(2. marca.) in na veliki petek (15. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetega 60. leta.

      Samo zdržek od mesnih jedi je vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

      Kadar je petek na praznik (cerkveni ali državni), ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb,...), post in zdržek odpadeta.

 • KRIŽEV POT bomo v postnem času molili ob nedeljah pred drugo sv. mašo - ob 9.15, ob petkih pa pred sv. mašo.

 • PRIPRAVA NA PREJEM ZAKRAMENTOV

      Čas pandemije koronavirusa je zelo osiromašil ne samo praznovanje naših največjih praznikov (velike noči in  božiča), ampak tudi pripravo na prejem zakramentov. Mnogi pripravniki na prvo sv. obhajilo in birmo so bili bolni, večkrat v karanteni, da niso mogli vedno prihajati k verouku in k nedeljski sv. maši. Vsi upamo, da bodo zdravstvene razmere kmalu dovoljevale, da se bomo lahko zbirali brez strahu pred okužbo.

     BIRMANCI se bodo predstavili župnijski skupnosti in prosili za molitveno podporo v nedeljo, 27. marca 2022. Upajmo, da bodo takrat lahko vsi prišli skupaj s starši, ki jim bodo izročili Sv. pismo in svoj blagoslov. Samo še dobre tri mesece je do prejema zakramenta, zato je toliko bolj potrebna priprava in sodelovanje v domači družini, v birmanski skupini in pri bogoslužju.

      PRVOOBHAJANCI bodo imeli duhovno obnovo kot uvod v prejem zakramenta sv. spovedi v soboto, 26. marca 2022. Večina jih je do sedaj lepo prihajala ne samo k verouku, ampak tudi k nedeljski sv. maši. Pri njih je še toliko bolj pomembna priprava na prvo sv. spoved v domači družini, kjer se lahko starši z vsakim večkrat pogovarjate o vsem, kar se učijo pri verouku.

      Po zakramentih nam Bog med drugim daje svojo pomoč, da lažje vztrajamo v lepem, zglednem krščanskem življenju. Prvi in najpotrebnejši zakrament pa je sv. krst, ki ga majhni otroci prejmejo v veri staršev, odrasli katehumeni pa v svoji veri. V Stari zavezi je Bog sklenil z izvoljenim ljudstvom zavezo na gori Sinaj, v Novi zavezi pa jo sklene pri sv. krstu. Takrat smo postali Božji otroci, njegovi ljubljenci, deležni njegovih obljub, če se držimo zaveze. Zato je težko razumljivo, kako nekateri starši, ki se imajo za verne, toliko časa odlašajo s krstom svojih otrok. Po krstu smo namreč vsi povezani v bratsko skupnost po vsem svetu, ki si z molitvijo in dobrimi deli pomaga med seboj. Zato starši ne čakajte na čas, ko boste lahko povabili veliko sorodnikov na gostijo, ki ne spada h krstu, ampak čim prej priporočite in izročite otroka tudi Bogu v varstvo.

      Mnogi so v času pandemije odlašali tudi s poroko. Kateri se želijo letos poročiti, imajo pri nas priložnost, da opravijo pripravo na krščanski zakon. Iz drugih župnij jih je že precej prijavljenih. Ker je število zaradi prostora omejeno, svetujem, da se čim prej prijavite. V našem župnišču bo priprava od 22. - 24. aprila 2022 in sicer: v petek, 22. aprila od 18.00 do 20.00, v soboto, 23. aprila od 8.30 do 12.00 ter od 14.30 do 18.00, ter v nedeljo, 24. aprila od 8.30 do 12.30. Prijavite se na: joze.miklavcic@rkc.si.

   
Lokacija:
Print Friendly and PDF