Preskoči na vsebino


Oznanila št. 1 - 9.januar 2022Obvestila v 1. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL
  16.1.2022 ob 7h: Toni Žulič, Franci Gorenc
  ob 9.30: Omar Hanuna, Ajda Lea Jakše
  23.1. ob 7h: Oton Strgulec, Simon Kerin
  ob 9.30: Jože Matjašič, Jožica Lenič
  30.1. ob 7h: Angelca Zagorc, Anica Žulič
  ob 9.30: Urban Urh Jakše, Klemen Mohar

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  9. in 16.1.2022: Oštrc, Črešnjevec
  23. in 30. 1.: Črneča vas, Vrtača, Vrbje
  6. in 13.2.: Ulica talcev, Oražnova ul., Kambičev  trg, Krška cesta

 • ANTONSKA SV. MAŠA za zdravje pri živini in v družini, bo na god sv. Antona Puščavnika, v ponedeljek, 17. januarja ob 9.30. Po maši bo običajna licitacija darov.

 • ŽUPNIJSKI STENSKI KOLEDAR za  leto 2022 ste prejeli na božič, da boste seznanjeni kaj se bo v tem letu dogajalo v župniji. Kdor ga še ni dobil, ga lahko dobi v zakristiji ali v župnišču. Prav je, da ima vsaka verna katoliška družina vsaj en koledar, kjer so poleg božiča in velike noči tudi drugi prazniki, ki jih praznujemo verni katoličani.

 • VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2021

  • KRSTI: V naši župniji je bilo v letu 2021 krščenih 20 otrok (leta 2020 - 5) - 14 dečkov in 6 deklic.
      Iz urejenega cerkvenega zakona so bili krščeni 4 otroci,  14 nezakonskih in 2 civilnozakonska.
       Kot prvi otrok je bilo krščenih 7, kot drugi prav tako 7, kot tretji 6 (od teh eden prvi otrok očeta in tretji mame, eden pa tretji otrok očeta in prvi mame).
       Zaradi pandemije koronavirusa covid-19 mnogi odlašajo s krstom, tako, da pri nekaterih zbolijo še botri,...
       Ob tem bi vam rad priporočil, da daste otroka, če ste res verni, čim prej krstiti, in to v župniji kjer živite ali boste stalno živeli. Zakaj? Vsak krščeni je povezan z vso Cerkvijo, ki zanj in za njegove starše tudi moli. Obenem staršem priporočam, da daste otroka krstiti v domači župniji, če kaj cenite domačo župnijo ali družino.

  • PRVO SV. OBHAJILO: 15 (l. 2020 - 21) prvoobhajancev: 10 dečkov in 5 deklic. Slovesnost je bila, 27. junija 2021 v župnijski cerkvi.

  • CERKVENO STA SE POROČILA v naši župniji 2 para.

  • CERKVENIH POGREBOV je bilo v naši župniji 36: ( l. 2020 - 33); 15 moških in 21 žensk.
   Na pokopališču v Kostanjevici na Krki je bilo pokopanih 31, na Oštrcu 4, v Sv. Križu - Podbočju pa 1.
       Neprevidenih, to je, da pred smrtjo niso prejeli nobenega zakramenta (spoved, obhajilo, bolniško maziljenje) je bilo 16.
       Najstarejši cerkveno pokopan moški je imel  93 let (Ivan Hajsinger), najstarejši ženski pa  94  let (Terezija Sintič in Marija Mojstrovič), najmlajša pa 53 let (Mihaela Kovačič Bizjak) in moški 54 let (Marjan Jerele). 
       Ob pogrebih je bilo namesto cvetja in sveč kar precej darov za svete maše, katerih večino mašujejo duhovniki in redovniki, ki teh darov ne dobijo v svojem okolju, nekaj pa je vedno opravljenih tudi v župniji z ozirom na število darovanih namenov.
       Bog povrni vsem darovalcem za maše in v druge namene.
      Kar precej je bilo pokopanih v krsti, za kar gre še posebna zahvala svojcem, da niso sledili 'modnim trendom', ampak so svojce pokopali tako kot so naši verni ljudje pokopavali vsa stoletja - tudi Jezusovo telo so položili v grob.

  • VEROUK: v šolskem letu 2020/21 je obiskovalo osnovnošolski verouk 166 učencev - vsaj deloma, ker dolgo časa niso imeli pouka v šoli,  v letošnjem letu 2021/22 pa je prijavljenih 161.

  • OBISK NEDELJSKE SV. MAŠE - štetje 7. nov. 2021:  219 udeležencev: 59 moških, 87 žensk, 73 otrok (l. 2020 - 190, l. 2019 - pred pandemijo covid-19: 318).

 • ADVENTNA AKCIJA 'OTROCI ZA OTROKE'
  Kar ste zbrali za najbolj revne, boste lahko prinesli k jaslicam do nedelje 16. januarja. Nekateri ste že prinesli svoje hranilnike - Bog vam povrni!

 • TRIKRALJEVSKA AKCIJA 2020/22 za slovenske misijonarje je letos zopet potekala v »živo«.  Dve skupini mladih kolednikov sta obiskali v Kostanjevici družine, ki so jih  povabile, skoraj vse družine na Malencah, nekaj družin v Globočicah, Dolšcah, Avguštinah, Oštrcu in v Črneči vasi. Bili so lepo sprejeti. Za misijonarje so zbrali 1.200, 85 evrov. Iskrena zahvala kolednikom in spremljevalcem: Jerneji, Karmen in Simonu.

 • NAMENSKI DEL DOHODNINE (1%) - DONACIJO za župnijo Kostanjevica na Krki ste nekateri darovali že pred Novim letom in bo veljalo že za leto 2021. Kateri bi želeli to v tem letu, lahko to oddate preko spleta na portalu https://edavki.durs.si  ali z izjavo na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobite v ž. cerkvi ali na spletni strani naše župnije. Bog vam povrni za vaš dar, ki vas nič ne stane, pomaga pa župniji!

 • ZAHVALA
      Bog povrni vsem, ki ste sodelovali in pomagali pri božičnem praznovanju v župnijski cerkvi in na Oštrcu, in tudi za vse vaše darove in voščila.
      Iskrena zahvala vsem, ki ste postavili jaslice v župnijski cerkvi (Jurij, Oton, Marta), na Oštrcu in v Črneči vasi, in smreke v ž. cerkvi (Tone O.) ter  cerkev očistili in okrasili (Avguštine).
      Bog povrni tudi vsem za sodelovanje pri bogoslužju: igranje na orgle in petje, branje, ministriranje, vsem, ki ste ponesli Luč miru iz Betlehema tudi starejšim in bolnikom,  obiskali grobove pokojnih, zanje kaj molili ali živim kaj voščili.
      Bistveni del božičnega praznovanja je bil po družinah. Dobro kosilo ali večerjo si lahko pripravite vsak dan v letu - to ni bistvo božiča. Jaslice, kropljenje in kajenje prostorov ter skupna družinska molitev in sv. maša - to je pravi božič v verni slovenski družini. Upam, da ste del  tega posredovali svojim otrokom
Lokacija:
Print Friendly and PDF