Preskoči na vsebino


Oznanila št. 16 - 17. oktober 2021Obvestila v 16. številki oznanil:Molitve za rajne po namenu darovalcev za 'spomine'

 • BRANJE BERIL
  24.10. ob 7h: Andrej Dvojmoč, Anica Žulič
  ob 9.30: Ajda Lea Jakše, Jože Pavlovič
  31.10. ob 7h: Simon Kerin, Toni Žulič
  ob 9.30: Jerneja Jevnik Zagorc, Jože Matjašič
  1.11. ob 9.30: Miha Pešič, Jožica Lenič
  ob 13.30: Urban Urh Jakše, Klemen Mohar
  ob 11h Oštrc: Nik Hajsinger, Anica Hribar
  7.11. ob 7h: Nina Rajar, Oton Strgulec
  ob 9.30: Marija Pavlovič, Berta Kotar Jordan

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  17. in 24. 10.: Dobrava, Dol. Prekopa - ob cesti
  31.10. in 7.11.: Dolnja Prekopa - vas
  14. in 21.11.: Gornja Prekopa

 • KRSTI bodo v nedeljo, 14. novembra, priprava pa v soboto, 13. nov., ob 17. uri.

 • OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek, 5. novembra, dopoldne in popoldne.

 • SPOVEDOVANJE: v župnijski cerkvi vse dneve pred sv. mašo, na Oštrcu pa v petek, 29. oktobra, od 16.30 - 17h. Obnovimo po dobri spovedi svoje prijateljstvo z Bogom, da bodo naše molitve za pokojne bolj gotovo uslišane.

 • DAROVANJE ZA CERKVENE POTREBE - OFER bo na zahvalno nedeljo (7. novembra) pri obeh mašah.

 • SPREMEMBA ČASA: z nedeljo, 31. oktobra 2021, preidemo na srednjeevropski čas.

 • MISIJONSKA NEDELJA je vsako leto predzadnja nedelja v oktobru - letos 24. oktobra. Na ta dan se spomnimo vseh misijonarjev in misijonark, ki oznanjajo evangelij v deželah kjer je še malo kristjanov. Veselo oznanilo pa ne prinašajo samo z besedo, ampak tudi z deli krščanske ljubezni. Gradijo šole, bolnišnice, zdravstvene domove, cerkve, in  pomagajo ljudem, ki potrebujejo pomoč.
      Nabirke v pušico so to nedeljo po vsem svetu namenjene kot pomoč pri njihovem delu. Tudi naši slovenski misijonarji in misijonarke naredijo z vašo pomočjo veliko dobrega v revnih deželah kjer delujejo.

 • VOLITVE - PREDLAGANJE ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
        Statut ŽPS pravi, da je župnijski pastoralni svet posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

  Ob letošnjih vseslovenskih volitvah novih ŽPS,  boste imeli vsi priložnost, da predlagate tiste može ali vdovce, žene ali vdove iz svojega okolja, ter fante in dekleta iz celotne župnije, za katere menite, da so primerni in sposobni, da kot predstavniki pomagajo, da bo versko življenje v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti bolj dejavno in učinkovito.
      Pravico voliti ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let (po osnovi šoli) in je prejel zakramente uvajanja (sv. krst, sv. obhajilo in sv. birmo). Pravico biti izvoljen pa ima vsak župljan, ki ima pravico voliti in je v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo (mu ni bila naložena nobena cerkvena kazen, ne živi v zunajzakonski skupnosti, se redno udeležuje bogoslužja) ter ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost - skratka, da je praktičen kristjan.

  Kako bodo potekale volitve pri nas?

      V nedeljo, 17. oktobra 2021, boste pri obeh mašah v župnijski cerkvi dobili nova Oznanila, ki jim je priložen volilni list. Če vas bo pri sv. maši več iz iste družine, boste dobili še dodatne volilne liste.
      Izpolnjene volilne liste boste lahko oddali v posebno skrinjo v župnijski cerkvi že isto nedeljo, ali v nedeljo, 24. oktobra 2021, pri obeh sv. mašah, ali poslali po pošti. Upoštevana bo prispela pošta do vključno srede, 27. oktobra 2021, zvečer. Po škofijskih navodilih lahko šteje ŽPS največ 25 članov. Od teh so po službi: župnik, zastopnik ključarjev in gospodarskega sveta, predstavnik(ca) pevskih zborov ter katehistinj. Predstavnike posameznih volilnih okolišev boste volili vsi. Celotno župnijo smo razdelili na šest volilnih okolišev. Iz volilnega okoliša v katerem bivate boste lahko predlagali enega moža ali vdovca in eno ženo ali vdovo. Predstavnika fantov in deklet boste lahko predlagali iz celotne župnije.

  *Volilni okoliši za ŽPS so: 
  1.  Koprivnik, Malence, Sajevce, Krška cesta, Ulica talcev, Oražnova ulica in Kambičev trg;
  2.  Ljubljanska c., Resljeva c., Grajska c., Vodeniška c., Hmeljska c. in Gorjupova cesta;
  3. Gorjanska cesta, Slinovce, Globočice, Jablance, Dolšce in Avguštine;
  4.  Oštrc, Črešnjevec, Črneča vas, Vrtača in Vrbje;
  5. Orehovec, Grič, Zaboršt, Ivanjše, Podstrm, Kočarija, Male Vodenice, Velike Vodenice in Ržišče;
  6. Dobe, Dobrava, Dolnja Prekopa in Gornja Prekopa
     Na volilnem listu boste obkrožili številko vašega volilnega okoliša in  napisali imena  in priimke tistih, ki jih predlagate (volite) in njihovo bivališče.

          Po statutu župnik lahko imenuje največ 5 članov, da se s tem spopolni sestava sveta, glede na spol, starost, poklice, sodelovanje v župniji,..  Volitve so tajne, zato se ne podpisujte.

 • PRAZNIK VSEH SVETNIKOV

       V ponedeljek, 1. novembra 2021, se   bomo spomnili vseh, ki  pri  Bogu že uživajo večno srečo, pred vesoljno Cerkvijo pa niso  razglašeni  kot  svetniki.  Najbrž je  med  njimi  tudi veliko naših sorodnikov,  prijateljev, dobrotnikov in znancev.

  * Dopoldne bo v naši župnijski cerkvi sv. maša ob 9.30.
  * Na Oštrcu bomo ob 10.45 v cerkvi molili za tiste pokojne, ki ste jih ali jih še boste posebej priporočili v molitveni spomin, nato pa bo ob 11.00 zanje tudi sv. maša. Po sv. maši se bomo vseh pokojnih spomnili na pokopališču.
  * Popoldne bomo ob 13.30 v župnijski cerkvi molili za tiste pokojne, ki ste jih že, ali jih še boste,  priporočili v molitveni spomin, nato pa bo zanje tudi sv. maša.
  *Ob 15h se bomo vseh pokojnih z molitvijo in pesmijo spomnili na pokopališču v Kostanjevici na Krki.
  * Ob 17.00 bomo za pokojne, ki so še potrebni naše molitve, v župnijski cerkvi molili vse štiri dele rožnega venca. Upam, da se jih boste s to molitvijo spomnili tudi po domovih.
      Naj nas to popoldne, in ta večer, poveže z vsemi našimi umrlimi  in seveda tudi z Bogom, ki je usmiljeni in dobrotni Oče živih in pokojnih.

 • SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

      Drugega novembra  se  še posebej  spominjamo vseh tistih,  ki  še  ne  uživajo  večne sreče pri Bogu, ampak v vicah zadoščujejo za svoje grehe. S svojimi molitvami in daritvijo sv. maše tudi mi, živi, lahko pri Bogu zanje posredujemo. Seveda je to naše posredovanje toliko bolj uspešno,  če  smo  v  prijateljskih odnosih z Bogom. Zato priporočilo, da greste k spovedi.

      Cerkev naklanja popolni odpustek za rajne, če obiščemo pokopališče in molimo za rajne v prvih osmih dneh novembra. Prav tako v vseh cerkvah na dan 1. ali 2. novembra ali naslednjo nedeljo, če molimo vsaj očenaš in vero in smo bili pri spovedi in obhajilu ter zmolili po namenu sv. očeta.

  * Svete maše bodo v torek, 2. novembra 2021, v župnijski cerkvi ob 9.30 in ob 18.00, na Oštrcu pa ob 17.00. Po sv. maši ob 9.30 molitev pri spominskem obeležju pri župnijski cerkvi.

 • MOLITVE OB GROBOVIH V KRAKOVSKEM GOZDU (za bencinsko črpalko) bodo v nedeljo, 31. oktobra 2021, ob 15. uri. Več tisoč otrok, žena in mož je bilo leta 1945 v tem gozdu umorjenih - večina iz Hrvaške. Za tiste, ki so še potrebni Božjega usmiljenja molimo, tistim, ki že uživajo srečo pri Bogu pa se priporočamo.
Lokacija:
Print Friendly and PDF