Preskoči na vsebino


Oznanila št. 3 - 14.februar 2021



Obvestila v 3. številki oznanil:

PRILOGA v 3. številki oznanil:

 • BRANJE BERIL
  21.2.2021 ob 7h: Angelca Zagorc, Jurij Strgulec
  ob 9.30: Marta Hajsinger, Omar Hanuna
  28.2. ob 7h: Nina Rajar, Franci Gorenc
  ob 9.30: Anica Stopar, Ajda-Lea Jakše
  7.3. ob 7h: Toni Žulič, Anica Žulič
  ob 9.30: Marija Pavlovič, Jožica Lenič

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  14. in 21.2.2021: Oštrc, Črešnjevec
  28.2. in 7.3: Črneča vas, Vrtača, Vrbje
  14. in 21.3.: Ulica talcev, Oražnova ul.,   Kambičev trg, Krška cesta

 • OBHAJILO BOLNIKOV  bo v petek, 5. marca 2021, dopoldne in  popoldne.

 • KRSTI bodo v nedeljo, 14. marca, priprava  pa v soboto, 13. marca, ob 17h.

 • NABIRKA ZA PASTORALNO IZOBRAŽEVANJE (v pušico) bo v nedeljo, 28. februarja 2021, za SEMENIŠKI SKLAD pa v nedeljo, 14. marca 2021.

 • KRIŽEV POT bomo v postnem času molili ob nedeljah pred drugo sv. mašo - ob 9.15.

 • DUHOVNA PRIPRAVA NA NOVO MAŠO: v nedeljo, 21. februarja, bo pri obeh mašah spovedoval in pridigal msgr. dr. Anton Štrukelj.

 • POSTNA POSTAVA ZA LETO 2021
      Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. To je čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del.
      Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti:
    Strogi post je na pepelnično sredo(17. februarja) in na veliki petek (2. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetega 60. leta.
      Samo zdržek od mesnih jedi je vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
      Kadar je petek na praznik (cerkveni ali državni) ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb,...) post in zdržek odpadeta.

 • DUHOVNA PRIPRAVA NA NOVO MAŠO
      Poznamo različne poklice s katerimi ljudje pomagamo pri gradnji lepšega življenja posameznikom, družinam in širši skupnosti.
      Vsak poklic je na neki način Božji dar človeku, da v njem lahko naredi kaj dobrega najprej sebi, nato pa svojim bližnjim in širši skupnosti, in pri tem doživi zadovoljstvo, da je naredil nekaj koristnega. Če je to pospremljeno s hvaležnostjo, je zadovoljstvo toliko večje. Vsak poklic je na nek način služba drugim - skupnosti. Takšna skupnost je tudi Cerkev, v kateri so potrebni nekateri, ki  po zgledu našega odrešenika Jezusa Kristusa, apostolov in diakonov, vse svoje življenje posvetijo službi Bogu in ljudem.
    V naši župniji se v tem letu pripravljamo na duhovniško posvečenje in novo mašo diakona Jakoba Piletiča. Duhovni  poklic (duhovnik, diakon, redovnik,.) je Božji dar najprej tistemu, ki je ta klic prepoznal in se odzval, nato staršem in sorodnikom, pa tudi župnijski skupnosti iz katere prihaja. Zato je prav, da se za ta dar tudi kot župnijska skupnost zahvalimo s poglobitvijo svoje vere ter molitvijo za bodočega novomašnika.
              Kakor ste najbrž že opazili v napovedniku v župnijskem koledarju, bo vsak mesec ena nedelja posvečena duhovni pripravi. K nam bodo prišli različni duhovniki, ki bodo na voljo za sv. spoved in imeli med mašo nagovor. To je najvažnejša priprava. Za zunanjo obeležitev slovesnosti boste prav gotovo poskrbeli tudi tisti, ki ste kakorkoli povezani z bodočim novomašnikom.
      Po smrti salezijanca Franca Drobniča, nima župnija nobenega živega duhovnika, redovnika ali redovnice (n.pr. Šentjernej ima 8 živih duhovnikov, 5 redovnic in 1 redovnega brata). Zato je  toliko bolj potrebno, da molimo za nove duhovne in redovne poklice, da bi tisti, ki čutijo Božji klic, vse zapustili in kakor apostoli šli za Jezusom.

 • ZAHVALA
      Bog povrni vsem otrokom, ki ste v adventni akciji 'Otroci za otroke' do Svečnice prinesli 15 hranilnikov v katerih je bilo  270 evrov za revne otroke po svetu.
      V Trikraljevski akciji ste kostanjeviški odrasli koledniki in drugi dobrotniki za slovenske misijonarje prispevali  550 evrov. Od tega koledniki 200 evrov. Bog vam povrni s svojimi darovi tam, kjer najbolj potrebujete!




Lokacija:
Print Friendly and PDF