Preskoči na vsebino


Oznanila št. 7 - 3.maj 2020Obvestila v 7. številki oznanil:
PRILOGA:
 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE

      Ker v času od začetka epidemije koronavirusa COVlD-19 v župnijski cerkvi ni bilo bogoslužja s prisotnostjo vernikov, tudi ni bilo potrebno cerkev čistiti in krasiti. Od 4. maja 2020, bo to zopet potrebno. Po vrstnem redu so na vrsti:
  10. in 17. maja: Gorjanska cesta
  24. in  31. maja: Ljubljanska cesta
  Vsem, ki na kakršen koli način skrbite za cerkev, Bog povrni!

 • BRANJE BERIL
  10.5.2020 ob 7h: Angelca Zagorc, Franci Gorenc
  ob 9.30: Jerneja Zagorc Jevnik, Jože Pavlovič
  17.5. ob 7h: Toni Žulič, Simon Kerin
  ob 9.30: Berta Kotar Jordan, Matjaž Jakše

 • NAVODILA SLOVENSKI ŠKOFOV
      Slovenski škofje so za čas od 4. maja 2020 do preklica dali posebna navodila kako naj v času epidemije COVID-19 sodelujemo pri bogoslužju v cerkvah (glej Prilogo Oznanil!).
      Da bi zavarovali zdravje vernikov in duhovnikov so navodila usklajena z državnimi. Naj povzamem nekaj osnovnih navodil:
  1. Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature; starejšim, kroničnim  bolnikom  in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše  spremljajo po televiziji, radiu ali spletu.
  2. V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko ali temu primerno zaščito.
  - pri vhodu v cerkev si mora vsak vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilom in ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra (družine lahko skupaj).
  3. Obhajilo je mogoče prejeti samo na roko, spoved v spovednici še ni mogoča. Krščevanje, poroka in pogrebni obred le ob navzočnosti najožjih sorodnikov (do 15 oseb).
  4. Birme, prva sv. obhajila se prestavijo na  kasnejši čas (v jeseni), verouka ni do preklica.

 • ZAHVALA: Bog povrni vsem, ki ste tudi v času epidemije skrbeli za cerkev in na poslovni račun ali v kuverto v nabiralnik darovali svoj dar!

 • SPLETNO STRAN naše župnije obišče vsak dan precej obiskovalcev. Tam boste še naprej dobili sprotne informacije.
      Še naprej ostanimo povezani v molitvi in se priporočajmo in zahvaljujmo tudi Materi dobrega sveta,  sv. Roku, slovenskim blaženim, svetniškim kandidatom in mučencem, ki počivajo na ozemlju naše župnije.

 • V MARIJINEM MESECU MAJU se priporočimo Mariji s šmarnično pobožnostjo po družinah. Šmarnično branje imate na župnijski spletni strani. Po papeževi želji pa vsak dan zmolimo vsaj eno desetko rožnega venca.
Lokacija:
Print Friendly and PDF