Preskoči na vsebino


Oznanila št. 14 - 20.oktober 2019Obvestila v 14. številki oznanil:Molitve za rajne po namenu darovalcev za 'spomine'

 • BRANJE BERIL

  27.10. ob 7h: Toni Žulič, Franci Gorenc
  ob 9.30: Pirc Brigita, Jerneja Jevnik Zagorc
  1.11. ob 9.30: Miha Pešič, Jakob Piletič
  ob 14h: Blaž Tomšič, Alen Lenič
  ob 11h Oštrc: Anica Žulič, Rozalija Pucelj,
  3.11. ob 7h: Oton Strgulec, Jožica Prpič
  ob 9.30: Ajda-Lea Jakše, Štefka Dvojmoč
  10.11.2019 ob 7h: Angelca Zagorc, Jerneja   Stopar Jaklič
  ob 9.30: Matjaž Jakše, Marta Hajsinger

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  20. in 27.10.2019: Grič, Zaboršt
  3. in 10.11.: Dobe
  17. in 24.11.:Dobrava, Dol.Prekopa -ob cesti
  1. in 8.12.: Dolnja Prekopa - vas
  15. in 22.12.2019: Gornja Prekopa

 • OBHAJILO BOLNIKOV bo v četrtek, 31. oktobra, dopoldne in popoldne.

 • SPOVEDOVANJE: v župnijski cerkvi vse dneve pred sv. mašo, na Oštrcu pa v četrtek, 31. oktobra, od 16.30 - 17h. Obnovimo po dobri spovedi svoje prijateljstvo z Bogom, da bodo naše molitve za pokojne bolj gotovo uslišane.

 • DAROVANJE ZA CERKVENE POTREBE - OFER bo na zahvalno nedeljo (3. novembra) pri obeh mašah.

 • SPREMEMBA ČASA: z nedeljo, 27. oktobra 2019, preidemo na pravi srednjeevropski čas (eno uro nazaj!).

 • CERKVENI KLJUČARJI
      Ključarji so tisti verni možje in  žene iz župnije, ki v sodelovanju z župnikom in župnijskim gospodarskim svetom skrbijo za posamezne cerkve. Imenuje jih za določeno dobo škofijski ordinariat. Ob nastopu svoje službe podpišejo naslednjo izjavo: »Oblju-bljam, da bom vestno opravljal dolžnosti cerkvenega ključarja (ključarke). Po svojih mo-čeh bom skrbel, da premoženje cerkve ne bo trpelo škode in da se bo vestno upravljalo.«
      Ker je vsem dosedanjim cerkvenim ključarjem - tako župnijske cerkve kot podružnic - potekel petletni mandat, so bili za petletni mandat (ki se lahko podaljša) z odločbami Škofije Novo mesto imenovani naslednji cerkveni ključarji (po abecednem redu priimkov):
  - za župnijsko cerkev sv. ap. Jakoba: Martin Kastelic, Anton Olovec in Franc Štokar;
  - za podr. c. sv. Marije, Matere dobrega sveta na Slinovcah: Gregor Jarkovič in Aleš Kučič;
  - za podr. c. sv. Mohorja in Fortunata v Črneči vasi: Marjan Lipar in Franc Zevnik;
  - za podr. c. sv. Marije Magdalene na Oštrcu: Simon Kerin in Franci Stopar;
  - za podr. c. sv. Marije Tolažnice na Malih Vodenicah: Janko Dvojmoč in Ivan Zagorc;
  - za podr. c. sv. Marije Magdalene na Ržiščih: Anton Penca in Anton Vovko;
  - za podr. c. sv. Miklavža v Kostanjevici - na otoku: Blaž Pavlovič in Mateja Strgulec.
  - za kapelo Rožnovenske Matere Božje v Orehovcu: Milan Colarič.
     Naj Božji blagoslov in sodelovanje vernikov spremlja njihovo delo v službi skupnosti.

 • MOLITVE OB GROBOVIH V KRAKOVSKEM GOZDU (za bencinsko črpalko) bodo v nedeljo, 3. novembra 2019, ob 15. uri. Več tisoč otrok, žena in mož je bilo leta 1945 v tem gozdu umorjenih - večina iz Hrvaške. Za tiste, ki so še potrebni Božjega usmiljenja molimo, tistim, ki že uživajo srečo pri Bogu pa se priporočamo.

 • FOTOGRAFIJE IN DVD od obletnic porok dobite lahko od nedelje, 20. oktobra, dalje.

 • MARIJANSKE KOLEDARJE (2,50 €) IN DRUŽINSKO PRATIKO (5,90 €) ZA L. 2020 boste lahko dobili od 20. oktobra  dalje.

 • PRAZNIK VSEH SVETNIKOV
       V petek, 1. novembra 2019, se   bomo spomnili vseh, ki  pri  Bogu že uživajo večno srečo, pred vesoljno Cerkvijo pa niso  razglašeni  kot  svetniki.  Najbrž je  med  njimi  tudi veliko naših sorodnikov,  prijateljev, dobrotnikov in znancev.
  * Dopoldne bo v naši župnijski cerkvi sv. maša ob 9.30.
  * Na Oštrcu bomo ob 10.45 v cerkvi molili za tiste pokojne, ki ste jih ali jih še boste posebej priporočili v molitveni spomin, nato pa bo ob 11.00 zanje tudi sv. maša. Po sv. maši se bomo vseh pokojnih spomnili na pokopališču.
  * Popoldne bomo ob 13.45 v župnijski cerkvi molili za tiste pokojne, ki ste jih že, ali jih še boste,  priporočili v molitveni spomin, nato pa bo ob 14.00 zanje tudi sv. maša.
  *Ob 15h se bomo vseh pokojnih z molitvijo in pesmijo spomnili na pokopališču v Kostanjevici na Krki.
  * Ob 17.00
  bomo za pokojne, ki so še potrebni naše molitve, v župnijski cerkvi molili vse štiri dele rožnega venca. Upam, da se jih boste s to molitvijo spomnili tudi po domovih. Še posebej lepo in pohvale vredno je, da se marsikje skupaj zberejo k molitvi tudi bližnji sorodniki.
      Naj nas to popoldne, in ta večer, poveže z vsemi našimi umrlimi  in seveda tudi z Bogom, ki je usmiljeni in dobrotni Oče živih in pokojnih.

 • SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
      Drugega novembra  se  še posebej  spominjamo vseh tistih,  ki  še  ne  uživajo  večne sreče pri Bogu, ampak v vicah zadoščujejo za svoje grehe. S svojimi molitvami in daritvijo sv. maše tudi mi, živi, lahko pri Bogu zanje posredujemo. Seveda je to naše posredovanje toliko bolj uspešno,  če  smo  v  prijateljskih odnosih z Bogom. Zato priporočilo, da greste k spovedi.
      Cerkev naklanja popolni odpustek za rajne, če obiščemo pokopališče in molimo za rajne v prvih osmih dneh novembra. Prav tako v vseh cerkvah na dan 1. ali 2. novembra ali naslednjo nedeljo, če molimo vsaj očenaš in vero in smo bili pri spovedi in obhajilu ter zmolili po namenu sv. očeta.
  * Svete maše bodo v soboto, 2. novembra 2019, v župnijski cerkvi ob 9.30 in ob 18.00, na Oštrcu pa ob 17.00. Po sv. maši ob 9.30 molitev pri spominskem obeležju pri župnijski cerkvi.
     Več tisoč po 2. svetovni vojni pobitih v Krakovskem gozdu (za bencinsko črpalko), se bomo spomnili z molitvijo v nedeljo, 3. novembra, ob 15. uri.

 • MOLITVE ZA POKOJNE po namenu darovalcev 'za spomine'
      V mesecu novembru bomo molili za pokojne po vaših namenih 1. in 2. novembra ter pri sv. mašah skozi ves mesec. Za katere bomo molili posamezne dneve pri sv. mašah, bo objavljeno v prihodnjih Oznanilih. Naročilo za molitveni spomin (priloga Oznanil)lahko oddaste v zakristiji ali v župnišču
      Ob tej priložnosti bi vas rad spomnil, da je prav, da smo povezani po molitvi in daritvi sv. maše tudi z našimi pokojnimi. To je znamenje naše hvaležnosti in naše vere ter edina stvar, ki koristi pokojnim.
      Ob vseh hitenju in delu svojci in sorodniki radi kaj hitro pozabijo na umrlega in če mislijo, da je kakšna ikebana ob pogrebu dovolj v zahvalo, se zelo motijo. Hvala Bogu, da sorodniki in prijatelji vsaj ob pogrebu za pokojnika dajo dar za sv. maše, ker kasneje se ga običajno več ne spomnijo - mnogi že na prvo obletnico smrti pozabijo.
  Ob praznikih prižgimo kakšno svečko manj in zmolimo kakšen Očenaš več.
Lokacija:
Print Friendly and PDF