Preskoči na vsebino


Oznanila št. 1 - 6.januar 2019Obvestila v 1. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL

  13.1.2019 ob 7h: Jerneja Stopar Jaklič,   Andrej Dvojmoč
  ob 9.30: Berta Kotar Jordan, Jože Matjašič
  20.1. ob 7h: Anica Žulič, Franci Gorenc
  ob 9.30: Jožica Lenič, Larisa Kuhar;
  27.1.2019 ob 7h: Jožica Prpič, Toni Žulič
  ob 9.30: Ajda-Lea Jakše, Rozalija Pucelj

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE

  6. in 13. 1. 2019: Dolnja Prekopa - vas
  20. in 27.1.: Koprivnik, Malence

 • PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON bo potekala pri nas od petka, 15. februarja 2019, od 18h - 20h, v soboto, 16.2., od 8.30 - 12h in od 14.30 - 18h, ter v nedeljo, 17. 2., od 8.30 - 12.30. Sedaj je priložnost za vse, ki se nameravajo poročiti to leto, da jim ne bo treba iskati drugje.

 • JANUAR - MESEC VERSKEGA TISKA
  Priporočam, da naročite tednik Družina, ki bo izhajal v prenovljeni obliki: letna naročnina 109,20 €, Ognjišče 33,50 €.

 • VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2018

  • KRSTI: V naši župniji je bilo v letu 2018 krščenih 14 otrok (leta 2017 - 17) - 10 dečkov in 4 deklic.Iz urejenega cerkvenega zakona - zakonskih je bilo 5 novokrščenih, nezakonskih 9.Kot prvi otrok so bili krščeni 3 otroci, drugi 8, tretji 3.

  • PRVO SV. OBHAJILO: 19 prvoobhajancev: 9 dečkov in 10 deklic.

  • SV. BIRMA: 35 birmancev: 20 deklet in 15 fantov iz 8. in 9. razreda.

  • CERKVENO SE JE POROČILO v naši župniji   7 parov, na oklicih je bilo 8 parov. 

  • ZAKONSKE JUBILEJE je v nedeljo, 14. oktobra 2018, v naši župnijski cerkvi obhajalo 35 parov.

  • CERKVENIH POGREBOV je bilo v naši župniji 16; 7 moških in 9 žensk. Na pokopališču v Kostanjevici na Krki je bilo pokopanih 15, na Oštrcu pa 1.    Neprevidenih, to je, da pred smrtjo niso prejeli nobenega zakramenta (spoved, obhajilo, bolniško maziljenje) je bilo kar 10.    Najstarejša pri cerkveno pokopanih je imela 95 let, najmlajši pa 32 let.     Ob pogrebih je bilo namesto cvetja in sveč kar precej darov za svete maše, katerih večino mašujejo duhovniki in redovniki, ki teh darov ne dobijo v svojem okolju, nekaj pa je vedno opravljenih tudi v župniji.    Bog povrni vsem darovalcem za maše in v druge namene. Kar precej je bilo pokopanih v krsti,za kar gre še posebna zahvala svojcem, da niso sledili 'modnim trendom', ampak so svojce pokopali tako kot so naši verni ljudje pokopavali vsa stoletja - tudi Jezusovo telo so položili v grob.

  • OBISK NEDELJSKIH SV. MAŠ: povprečno se je v letu 2018 ob nedeljah pri obeh mašah skupaj zbralo 300 ljudi. Župnija šteje 2.300 katoličanov.

  • OBHAJILA: v letu 2018 je bilo v župniji razdeljenih cca 10.500 obhajil.

  • VEROUK: v šolskem letu 2017/18 je obiskovalo osnovnošolski verouk 162 učencev, letošnje leto (2018/19) pa 150 učencev. Manjše število predvsem zaradi tistih, ki iz 9. razreda ne prihajajo k verouku.

 • MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV bo od 18. - 25. januarja  potekala pod geslom: »Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« (5 Mz 16,20). Geslo nas spominja, da edinosti ne more biti brez pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo vseh je velika ekumenska naloga

 • NEDELJO SVETEGA PISMA bomo obhajali 27. januarja 2019.  Prosili bomo, da nas Božja beseda razsvetli in posveti.

 • ANTONSKA SV. MAŠA za zdravje pri živini in v družini, bo na god sv. Antona Puščavnika, v četrtek, 17. januarja ob 9.30. Po maši bo v veroučni učilnici licitacija - dražba darov.

 • ŽUPNIJSKI STENSKI KOLEDAR ste prejeli na božič pri ofru, da boste seznanjeni kaj se bo v tem letu dogajalo v župniji. Običajno pred Novim letom dobimo koledarje raznih društev, obrtnikov, revij, časopisov,.. Toda skoraj v vseh koledarjih manjkajo cerkveni prazniki. Običajno je v njih napisano kdaj je božič, velika noč in veliki šmaren, nato se pa običajno konča. Zaman boste iskali kdaj je za nas zapovedan praznik Sv. Rešnjega Telesa in tudi Vsi sveti so navedeni kot Dan spomina na mrtve. V času socializma smo vsi vedeli, da v teh koledarjih ne sme biti cerkvenih praznikov, zato je imela vsaka verna družina tudi cerkven koledar, sedaj pa mnogi verni mislijo, da imajo v koledarju vse cerkvene in državne praznike, v resnici pa nimajo vseh ne enih ne drugih.

 • NAPOVEDNI KOLEDAR ZA LETO 2019

  • KRSTI: 10. februarja, 24. marca, 28. aprila, 26. maja, 30. junija, 11. avgusta,  8. septembra, 27. oktobra, 1. in 29. decembra 2019.

  • PRVO SVETO OBHAJILO bo v nedeljo, 19. maja 2019, pri sv. maši ob 9.30.  Duhovna  obnova  za  prvoobhajance  in prva sv. spoved: v soboto, 16. marca, dopoldne

  • PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON: 1. od 15. - 17. februarja; 2. od 5. - 7. aprila 2019. 

  • PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV: v nedeljo, 13. oktobra.

  • SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV: v nedeljo, 8. junija, ob 9.30.

  • CELODNEVNO ČAŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA: na god sv. Jakoba, v četrtek, 25. julija 2019.

  • FARNO ŽEGNANJE PRI SV. JAKOBU: v nedeljo, 28. julija 2019

  • ŽEGNANJA NA PODRUŽNICAH: Marija, tolažnica kristjanov - Male Vodenice: 16. junija ob 11.00,  Sv. Mohor in Fortunat - Črneča vas: 14. julija ob 11.00, Sv. Marija Magdalena - Oštrc: 21. julija ob 11.00, Sv. Marija Magdalena - Ržišče: 4. avgusta ob 11.00, Mati dobrega sveta - Slinovce: 'kvatern'ca: v soboto, 21. septembra, ob 19.00  in v nedeljo, 22. septembra, ob 7.00, 9.00, 10.30, ter v nedeljo, 29. septembra, ob 10.00.,  Sv. Miklavž - Kostanjevica na Krki: 6. decembra ob 18.00.

  • SV. MAŠE - ŽEGNANJE PRI KAPELICAH PO VASEH: Mirčev križ: 5. maja ob 15.00, Gornja Prekopa (Karmelska Mati božja): 13. julija ob 19.00, kapela sv. Ane v starem župnišču: 26. julija, ob 19h; Orehovec (Rožnovenska Mati božja): 6. oktobra ob 11.00.

  • MISIJON bo pri nas potekal od 15. do 24. novembra 2019. To je čas milosti - Božjega obiskanja za vso župnijsko skupnost. Vsi smo povabljeni, da za uspeh misijona molimo osebno, v družinah in v župnijski skupnosti. V pripravi bodo že med letom razna srečanja.

  • BLAGOSLOV AVTOMOBILOV IN NABIRKA MIVA: v nedeljo, 21. julija 2019.

  • MOLITVENE URE: vsak četrtek pol ure pred sv. mašo.

  • DELAVNIŠKE SVETE MAŠE: v župnijski cerkvi zjutraj ob 7. uri, zvečer pa od začetka oktobra do konca marca ob 18h, nato ob 19h, na podružnicah pa običajno eno uro prej.
Lokacija:
Print Friendly and PDF