Preskoči na vsebino


Oznanila št. 16 - 4.november 2018Obvestila v 16. številki oznanil:Molitve za rajne po namenu darovalcev za 'spomine'

 • BRANJE BERIL

  11.11.2018 ob 7h: Franci Gorenc, Oton Strgulec
  ob 9.30: Anica Stopar, Štefka Dvojmoč
  18.11.2018 ob 7h: Simon Kerin, Jerneja Stopar Jaklič,
  ob 9.30: Matjaž Jakše, Anica Hribar
  25.11. ob 7h: Nina Rajar, Blaž Tomšič
  ob 9.30: Rozalija Pucelj, Brigita Pirc

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  11. in 18.11.: Orehovec - 2. (sp.) del
  25.11. in 2.12.: Grič, Zaboršt
  9. in 16.12.2018: Dobe

 • FOTOGRAFIJE IN DVD od obletnic porok dobite v župnišču. 

 • MARIJANSKE KOLEDARJE (2,50 €)  ZA L. 2019 lahko dobite v zakristiji ali v župnišču. 

 • SREČANJE ŽPS NAŠE DEKANIJE bo v nedeljo, 25. novembra 2018, ob 14.30 v Sv. Križu - Podbočju.

 • SVETO CECILIJO (22. november) - praznik cerkvene glasbe bomo proslavili s sv. mašo za pokojne pevke, pevce, organiste in organistinjo, nato pa bo v župnišču sprejem za vse, ki sodelujete pri cerkvenem petju. Lepo vabljeni!

 • TEDEN ZAPOROV obhajamo od 18. - 24. novembra 2018 pod geslom: »Bližajmo se z zaupnostjo«. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. V tednu zaporov stojimo v molitvi z vsemi, ki vztrajajo v upanju, da bi spoznali, da jih Bog ljubi, in imeli vero ter pogum, da bi se trudili za novo življenje.

 • ŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI    Eden od mašnih slavospevov pravi: »O Bog, tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi.» Hvaležnost je ena najlepših lastnosti, ki plemeniti in bogati medsebojne odnose v družini in v vsaki skupnosti. Nehvaležnost pa te odnose najbolj moti in greni.    Zahvalimo se Bogu za sadove zemlje in za duhovne darove, ki jih prejemamo zlasti po zakramentih. Zahvala je najlepša prošnja za ponovno obdaritev.    Ob zahvalni nedelji čutim dolžnost, da se zahvalim vsem, zlasti najbližjim sodelavcem, ki po svojih službah nosite soodgovornost za našo novomeško krajevno Cerkev. Prisrčna zahvala gre vsem duhovnikom, ki z naklonjenostjo in razumevanjem spremljate naše delo in napore. Hvala redovnikom in redovnicam različnih redov in skupnosti, ki nosite težo pastorale in kateheze in veliko molite za rast Božjega kraljestva. Zahvaljujem se vsem župnijskim sodelavcem: članom ŽPS, ključarjem, pevcem in organistom, ministrantom, cerkovnikom in vsem, ki skrbite za lepoto in urejenost cerkva, zvonarjem in končno vsem, ki skrbite za vzdrževanje duhovnikov in njihovo dobro počutje. Bog povrni vsem, ki skrbite za vzdrževanje in obnovo cerkva. Hvala vsem bolnikom za njihovo darovano trpljenje in molitev, zlasti za nove duhovne poklice.    Hvala vsem dobrotnikom za vse redne in izredne nabirke, bodisi za vesoljno Cerkev, škofijo, župnijo ali njeno karitativno dejavnost. Verjemite, da se vsak novčič vpiše v vašo knjigo življenja.   msgr. Andrej Glavan, škof

 • ŽUPNIKOVA ZAHVALA    Bog povrni vsem, ki na kakršenkoli način sodelujete in pomagate v cerkvi in v župnijskem življenju: ključarjem in cerkovnikom župnijske in podružničnih cerkva, zborovodjema zborov in vsem, ki igrate pri sv. mašah, pevcem, vsem, ki čistite in krasite župnijsko cerkev in podružnice, ministrantom, bralcem, in vsem, ki na kakršenkoli način sodelujete pri bogoslužju, katehistinjam: s. Karmen Balgač, s. Alenki Žibert in Jožici Pungerčar in katehetoma: g. kaplanu Boštjanu Gorišku iz Šentjerneja, in g. Dejanu Packu, birmanskim animatorjem,  vsem, ki ste z delom in darovi pomagali pri raznih slovesnostih, vsem, ki s svojim delom in denarnimi prispevki pomagate vzdrževati župnijsko cerkev in podružnice ter skrbite tudi za verska znamenja, in vsem, ki ste naredili kaj dobrega, pa niste posebej omenjeni.    Bog vam povrni tudi za vaše molitve in biro, ki jo vsaj nekateri še dajete župniku, bodisi v pridelkih ali denarju.  Jože Miklavčič, župnik

   

   

   

   

   
Lokacija:
Print Friendly and PDF