Preskoči na vsebino


Oznanila št. 9 - 17.junij 2018Obvestila v 9. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL

  24.6. ob 7h: Anica Žulič, Jožica Prpič
  Ob 9.30: Jurij Strgulec, Anica Stopar
  29.6. ob 9.30: Jožica Prpič
  Ob 19h: Berta Jordan
  1.7. ob 7h: Oton Strgulec, Andrej Dvojmoč
  Ob 9.30: Rozalija Pucelj, Ajda-Lea Jakše
  8.7. ob 7h: Toni Žulič, Simon Kerin
  Ob 9.30: Miha Pešič, Matjaž Jakše

 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  24.6. in 1.7.2018: Dobe
  8. in 15.7.: Dolnja Prekopa - 2. del (vas)
  22. in 29.7.: Dolnja Prekopa - 1. del
   (ob cesti) in Dobrava

 • KRSTI bodo v nedeljo, 24. junija 2018, ob 9.30, priprava pa v soboto, 23. junija, ob 18h.

 • OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek, 6. julija, dopoldne in popoldne.

 • ŽEGNANJA V JULIJU 2018: 14.7. Gor. Prekopa, 15. 7. Sv. Mohor in Fortunat, 22. 7. Oštrc in 29. 7. farno žegnanje. Priložnost, da tudi iz drugih sosesk obiščete te podružnice.

 • 'PETROV NOVČIČ' je nabirka za sv. očeta po vsem svetu na praznik ap. Petra in Pavla, v petek, 29. junija. S tem denarjem sv. oče lahko kaj podari tistim, ki so jih prizadele razne nesreče in potrebujejo takojšnjo pomoč.

 • SOLIDARNOSTNA NABIRKA za pomoč prizadetim v občini Črnomelj v neurju (toča), ki jih je prizadelo v petek, 8. junija 2018, bo po vseh župnijah novomeške škofije v nedeljo, 24. junija, pri vseh mašah.
      Svoj dar lahko nakažete tudi na TRR Župnijske Karitas Črnomelj:  SI56 0243 4009 1949061.    Škofijska in župnijska Karitas družinam že razdeljuje pomoč. Vsem dobrotnikom, ki so že priskočili na pomoč v delu ali denarju, se prav lepo zahvaljuje.

 • ZAHVALA OB ZAKLJUČKU VEROUČNEGA LETA 2017/18
      Veroučno leto - pouk - je končano, praktični del pa še traja in se bo med počitnicami po obisku sv. maše in molitvi doma pokazalo, če so ocene v spričevalu 'zaslužene'.    Iskrena zahvala vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali in pomagali pri vzgoji in poučevanju verouka. Še posebej zahvala katehistinjama Jožici Pungerčar, ki je učila in se trudila za versko vzgojo 1. razreda, ter s. Karmen Balgač, ki je poučevala 2., 3., 4. in 5. razred in pripravljala otroke na prvo sv. obhajilo ter prof. Dejanu Packu, ki je poučeval 8. in 9. razred in mlade pripravljal na prejem zakramenta sv. birme, šentjernejskemu kaplanu Boštjanu Gorišku, ki je vodil mladinski verouk - srečanja ter birmanskim animatorjem.    Prav tako iskrena zahvala  zborovodkinji Otroškega pevskega zbora, gospe Karmen Stopar, in vsem, ki ste sodelovali pri sv. mašah in pobožnostih. Bog vam povrni za vaša dobra dela s svojimi darovi!    S sodelovanjem v župnijski skupnosti so naša srečanja ob oltarju in ob drugih priložnostih lepša in prijetnejša in še posebej bogatijo tiste, ki dajejo svoje talente (jih razvijajo). Po birmi bi morali biti vsi oznanjevalci: z besedo, zgledom in dejanji.

 • POROČILO O SLOVESNOSTIH
      V nedeljo, 22. aprila 2018, je g. škof Andrej Glavan v naši župnijski cerkvi sv. ap. Jakoba st. podelil zakrament sv. birme 35 mladim iz 8. in 9. razreda osnovne šole (20 deklet in 15 fantov).    V nedeljo, 27. maja 2018, pa je k prvemu sv. obhajilu pristopilo 19 tretješolcev (10 deklic in 9 dečkov).    Tako birmanci kot prvoobhajanci so lepo sodelovali pri bogoslužju, prav tako botri in starši. Pri obeh slovesnostih so starši poskrbeli, da je bila cerkev lepo očiščena in okrašena ter tudi okolica urejena s slavolokom. Tudi pospravili so vse v primernem času, kar se pri mnogih slovesnostih zatakne. Bog vam povrni!    Bog povrni tudi vsem, ki ste sodelovali pri bogoslužju (Mešani pevski zbor in Otroški pevski zbor) in pri pogostitvi za prvoobhajance (gospe Nežki za kruhke, vsem za piškote, pijačo,..).    Take slovesnosti pokažejo pripravljenost za sodelovanje in so priložnost za medsebojno prijateljsko povezanost tudi v bodoče ter zgled otrokom.

 • DEKANIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV je bilo v soboto, 2. junija 2018, v Leničevem domu v Sajevcah. Naši ministranti so po devetih letih zopet zmagali v kvizu in osvojili prehodno bandero s podobo sv. Dominika Savia, zavetnika ministrantov. V nogometu so bili letos drugi. Iskrene čestitke!

 • ŠKOFIJSKO SREČANJE DRUŽIN ob koncu šolskega leta bo v soboto, 23. junija 2018, pri Materi Božji na Zaplazu. Kakor je bilo že objavljeno bo sv. maša ob 10. uri, nato bo po okrepčilu 'iz popotne torbe' poseben program za starše s predavanjem o vplivu moderne tehnologije na njihove otroke, za otroke pa bo zunaj cerkve bolj pester in zabaven program (»čarovnik« Jaka, igre…). Še posebej vabljeni tisti, ki še niste bili v osrednjem Marijinem svetišču naše škofije, kjer je pokopan tudi mučenec blaženi Alojzij Grozde.

 • DUHOVNIŠKO POSVEČENJE diakona Branka Jurejevčiča bo v novomeški stolnici v ponedeljek, 25. junija 2018, ob 10. uri. Ker je pred dvemi leti bil kot bogoslovec pri nas birmanski animator, ste povabljeni, da se udeležite posvečenja, in za novomašnike tudi kaj molite.
Lokacija:
Print Friendly and PDF