Preskoči na vsebino


Oznanila št. 1 - 7.januar 2018Obvestila v 1. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL
  14.1.2018 ob 7h: Oton Strgulec, Andrej Dvojmoč
  ob 9.30: Štefka Dvojmoč, Tjaša Čukajne
  21.1. ob 7h: Jožica Prpič, Toni Žulič
  ob 9.30: Rozalija Pucelj, Marta Hajsinger
  28.1. ob 7h: Anica Žulič, Franci Gorenc
  ob 9.30: Jožica Lenič, Anica Hribar
   
 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  7. in 14.1.2018: Ljubljanska cesta
  21. in 28. 1.: Gorjupova cesta
  4. in 11. 2.: Hmeljska cesta
   
 • PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON bo potekala pri nas od petka, 16. februarja 2018, od 18h - 20h, v soboto, 17.2., od 8.30 - 12h in od 14.30 - 18h, ter v nedeljo, 18. 2., od 8.30 - 12.30.Sedaj je priložnost za vse, ki se nameravajo poročiti to leto, da jim ne bo treba iskati drugje.
   
 • PREDSTAVITEV BIRMANCEV župnijski skupnosti, blagoslov staršev in izročitev Sv. pisma bo v nedeljo, 21. januarja 2018, ob 9.30.
      Letošnji birmanci bodo ob tej priložnosti izročili uradno lastnoročno napisano prošnjo za prejem zakramenta sv. birme z izjavo staršev, da ne nasprotujejo tej želji. Ob tej priložnosti jim bodo starši izročili Sv. pismo in jih blagoslovili.
      Kot župnijska skupnost jih bomo v času priprave, in tudi sicer, podpirali kot 'skriti prijatelji' z molitvijo. K tej slovesnosti so lepo vabljeni tudi botri in botre.
      Birmanci bodo imeli pred to slovesnostjo pripravo v soboto, 20. januarja, ob 9. uri v župnijski cerkvi.
   
 • DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE bodo v Leničevem dom v Sajevcah od 26. do 28. januarja 2018. Vodil jih bo kapucin br. Marko Senica iz Krškega.
      Mnogi birmanci in starši so lepo prihajali k božični devetdnevnici in pri njej sodelovali, nekateri starši in birmanci pa se še niso 'prebudili' niti v teh prazničnih dneh.
   
 • GLASBENO DUHOVNI VEČER s skupino 2Ribi5Hlebov bo v cerkvi sv. Marka v Cerkljah ob Krki v soboto, 13. januarja 2018, od 17h - 19h. Vabljeni birmanci in vsi mladi.
   
 • VERSKA STATISTIKA ZA LETO 2017
  • KRSTI: V naši župniji je bilo v letu 2017 krščenih 17 otrok (leta 2016 - 14) - 12 dečkov in 5 deklic. Iz urejenega cerkvenega zakona - zakonskih je bilo 7 novokrščenih, nezakonskih 10. Kot prvi otrok je bilo krščenih 9 otrok, drugi 5, tretji 3. Vsi krščeni so bili iz naše župnije. Vsi so bili krščeni v prvem letu starosti.
  • PRVO SV. OBHAJILO: 19 prvoobhajancev: 13 dečkov in 6 deklic.
  • CERKVENO SE JE POROČILO v naši župniji   5 parov (samo dva para sta bila iz naše župnije), na oklicih je bilo 8 parov.
  • ZAKONSKE JUBILEJE je v nedeljo, 8. oktobra 2017, v naši župnijski cerkvi obhajalo 26 parov.
  • CERKVENIH POGREBOV je bilo v naši župniji 21; 9 moških in 12 žensk. Na pokopališču v Kostanjevici na Krki je bilo pokopanih 20, na Oštrcu pa 1.    Neprevidenih, to je, da pred smrtjo niso prejeli nobenega zakramenta (spoved, obhajilo, bolniško maziljenje) je bilo kar 13.    Najstarejši pri cerkveno pokopanih moških je bil Jožef Judež iz Gorjanske ceste (86 let), najstarejša izmed umrlih žensk pa Jožefa Krištof iz Dolšc (95 let).    Ob pogrebih je bilo namesto cvetja in sveč kar precej darov za svete maše, katerih večino mašujejo duhovniki in redovniki, ki teh darov ne dobijo v svojem okolju, nekaj pa je vedno opravljenih tudi v župniji.    Nekateri ste darovali tudi v dobrodelne namene in za cerkev. Z darovi za cerkev smo nabavili božični prt in antipendij za ambon, z darovi ob pogrebu + Mance Zagorc pa nov mašni plašč z vezeno sliko sv. Družine. Bog povrni vsem darovalcem za maše in v druge namene. Kar precej je bilo pokopanih v krsti,za kar gre še posebna zahvala svojcem, da niso sledili 'modnim trendom', ampak so svojce pokopali tako kot so naši verni ljudje pokopavali vsa stoletja - tudi Jezusovo telo so položili v grob.
  • OBISK NEDELJSKIH SV. MAŠ: povprečno se je v letu 2017 ob nedeljah pri obeh mašah skupaj zbralo 330 ljudi. Župnija šteje 2.300 katoličanov.
  • OBHAJILA: v letu 2017 je bilo v župniji razdeljenih cca 10.500 obhajil.
    
 • MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV bo od 18. - 25. januarja  potekala pod geslom: »Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo« (2 Mz 15,6). Pridružili se bomo hvalnici Bogu in prosili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.
   
 • NEDELJO SVETEGA PISMA bomo obhajali 28. januarja 2018 pod geslom: »Z Bogom v družini«. Prosili bomo, da nas Božja beseda razsvetli in posveti.
   
 • ANTONSKA SV. MAŠA za zdravje pri živini in v družini, bo na god sv. Antona Puščavnika, v sredo, 17. januarja ob 9.30. Po maši bo v veroučni učilnici licitacija - dražba darov.
   
 • ŽUPNIJSKI STENSKI KOLEDAR ste prejeli na božič pri ofru, da boste seznanjeni kaj se bo v tem letu dogajalo v župniji. Običajno pred Novim letom dobimo koledarje raznih društev, obrtnikov, revij, časopisov,.. Toda skoraj v vseh koledarjih manjkajo cerkveni prazniki. Običajno je v njih napisano kdaj je božič, velika noč in veliki šmaren, nato se pa običajno konča. Zaman boste iskali kdaj je za nas zapovedan praznik Sv. Rešnjega Telesa in tudi Vsi sveti so navedeni kot Dan spomina na mrtve. V času socializma smo vsi vedeli, da v teh koledarjih ne sme biti cerkvenih praznikov, zato je imela vsaka verna družina tudi cerkven koledar, sedaj pa mnogi verni mislijo, da imajo v koledarju vse cerkvene in državne praznike, v resnici pa nimajo vseh ne enih ne drugih.Lokacija:
Print Friendly and PDF