Preskoči na vsebino


Oznanila št 13 - 15.oktober 2017Obvestila v 13. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL
  22.10.2017 ob 7h: Jožica Prpič, Andrej Dvojmoč;
  Ob 9.30: Jože Pavlovič, Jožica Lenič
  29.10. ob 7h: Nina Rajar, Oton Strgulec;
  Ob 9.30: Jurij Strgulec, Anica Stopar;
  1.11. ob 14h: Marko Jordan, Jakob Piletič;
  Ob 11h Oštrc: Anica Žulič, Anica Hribar;
  5.11. ob 7h: Jerneja Stopar Jaklič, Toni Žulič
  Ob 9.30: Jože Matjašič, Mateja Strgulec;
   
 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  15. in 22.10.2017: Črešnjevec, Vrbje, Vrtača
  29.10. in 5.11.: Grič, Zaboršt
  12. in 19.11.:Sajevce, Krška c., Oražnova ul.
  26.11. in 3.12.: Ulica talcev
   
 • KRSTI bodo v nedeljo, 19. novembra 2017, ob 9.30, priprava pa v soboto,  v soboto, 18. novembra, ob 17. uri.
   
 • OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek, 3. novembra, dopoldne in popoldne.
   
 • MLADINSKA VEROUČNA SKUPINA ima srečanja ob sobotah ob 19. uri.
   
 • SPOVEDOVANJE: v župnijski cerkvi vse dneve pred sv. mašo, ter v nedeljo, 29. oktobra, tudi od 17h - 18h, na Oštrcu pa v torek, 31. oktobra, od 16.30 - 17h. Obnovimo po dobri spovedi svoje prijateljstvo z Bogom, da bodo naše molitve za pokojne bolj gotovo uslišane.
   
 • DAROVANJE ZA CERKVENE POTREBE - OFER bo na zahvalno nedeljo (5. novembra) pri obeh mašah za nove omare v zakristiji župnijske cerkve. Na Oštrcu pa ste povabljeni 1. novembra, da prispevate svoj dar za nove omare, spovednico in tlak v zakristiji.
   
 • SPREMEMBA ČASA: z nedeljo, 29. oktobra 2017, preidemo na pravi srednjeevropski čas (eno uro nazaj!).
   
 • FOTOGRAFIJE IN DVD od obletnic porok dobite lahko od nedelje, 15. oktobra, dalje.
   
 • MARIJANSKE KOLEDARJE IN DRUŽINSKO PRATIKO ZA L. 2018 boste lahko dobili od začetka novembra dalje.
   
 • SEJA ŽPS bo v četrtek, 19. oktobra, ob 19h v veroučni učilnici.
   
 • DIAKONSKO POSVEČENJE bogoslovca Branka Jurejevčiča bo v soboto, 28. oktobra, ob 10. uri v Podzemlju v Beli Krajini. Pred dvemi leti je tudi pri nas vodil eno birmansko skupino.
   
 • NABIRKA V PUŠICO ZA MISIJONE bo v nedeljo, 22. oktobra 2017.
   
 • EVROPSKO SREČANJE MLADIH bo od 27. 12. 2017 - 1. 1. 2018 v BASLU v Švici. Kaj več si lahko preberete na www.skam.si. Lepo priporočam.
   
 • MOLITVE OB GROBOVIH V KRAKOVSKEM GOZDU (za Ponikvarjevo domačijo v Sajevcah) pred praznikom Vseh svetih in vseh vernih rajnih bodo v nedeljo, 29. oktobra 2017, ob 15. uri. Več tisoč otrok, žena in mož je bilo leta 1945 v tem gozdu umorjenih - večina iz Hrvaške. Njihovi svojci niso nikoli zvedeli kje so pokopani, tako kakor mnogi naši farani še danes ne vedo kje so posmrtni ostanki njihovih staršev, starih staršev, sinov, stricev,.. Kakor nemški kristjani skrbijo za grobove naših rojakov, ki so kot interniranci umrli med vojno v Nemčiji, tako je prav, da se teh, katerih posmrtni ostanki počivajo kar v gozdu, tudi mi spomnimo vsaj enkrat letno z obiskom grobišč in molitvijo. Letos se bomo zbrali pri drugem, še večjem grobišču. Naj bo to naš prispevek za lepše sožitje med ljudmi. Tisti, ki pa še sedaj širijo sovraštvo do brez prave sodbe pobitih, pa kažejo svojo moralno pokvarjenost.
   
 • PRAZNIK VSEH SVETNIKOV
       V sredo, 1. novembra 2017, se   bomo spomnili vseh, ki  pri  Bogu že uživajo večno srečo, pred vesoljno Cerkvijo pa niso  razglašeni  kot  svetniki.  Najbrž je  med  njimi  tudi veliko naših sorodnikov,  prijateljev, dobrotnikov in znancev.
  * Dopoldne bo v naši župnijski cerkvi sv. maša ob 9.30.
  * Na Oštrcu bomo ob 10.45 v cerkvi molili za tiste pokojne, ki ste jih ali jih še boste posebej priporočili v molitveni spomin, nato pa bo ob 11.00 zanje tudi sv. maša. Po sv. maši se bomo vseh pokojnih spomnili na pokopališču.
  * Popoldne bomo ob 13.45 v župnijski cerkvi molili za tiste pokojne, ki ste jih že, ali jih še boste,  priporočili v molitveni spomin, nato pa bo ob 14.00 zanje tudi sv. maša.
  * Ob 15h se bomo vseh pokojnih z molitvijo in pesmijo spomnili na pokopališču v Kostanjevici na Krki.
  * Ob 17.00
  bomo za pokojne, ki so še potrebni naše molitve, v župnijski cerkvi molili vse štiri dele rožnega venca. Upam, da se jih boste s to molitvijo spomnili tudi po domovih. Še posebej lepo in pohvale vredno je, da se marsikje skupaj zberejo k molitvi tudi bližnji sorodniki.
      Naj nas to popoldne, in ta večer, poveže z vsemi našimi umrlimi  in seveda tudi z Bogom, ki je usmiljeni in dobrotni Oče živih in pokojnih.
   
 • SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
      Drugega novembra  se  še posebej  spominjamo vseh tistih,  ki  še  ne  uživajo  večne sreče pri Bogu, ampak v vicah zadoščujejo za svoje grehe. S svojimi molitvami in daritvijo sv. maše tudi mi, živi, lahko pri Bogu zanje posredujemo. Seveda je to naše posre-dovanje toliko bolj uspešno,  če  smo  v  prijateljskih odnosih z Bogom. Zato priporočilo, da greste k spovedi.
      Cerkev naklanja popolni odpustek za rajne, če obiščemo pokopališče in molimo za rajne v prvih osmih dneh novembra. Prav tako v vseh cerkvah na dan 1. ali 2. novembra ali naslednjo nedeljo, če molimo vsaj očenaš in vero in smo bili pri spovedi in obhajilu ter zmolili po namenu sv. očeta.
  * Svete maše bodo v četrtek, 2. novembra 2017, v župnijski cerkvi ob 9.30 in ob 18.00, na Oštrcu pa ob 17.00. Po sv. maši ob 9.30 molitev pri spominskem obeležju pri župnijski cerkvi.
     Več tisoč po 2. svetovni vojni pobitih v Krakovskem gozdu (za Ponikvarjevo domačijo),se bomo spomnili z molitvijo v nedeljo,29. oktobra,ob 15. uri.
   
 • MOLITVE ZA POKOJNE po namenu darovalcev 'za spomine'
      V mesecu novembru bomo molili za pokojne po vaših namenih 1. in 2. novembra ter pri sv. mašah skozi ves mesec. Za katere bomo molili posamezne dneve pri sv. mašah, bo objavljeno v prihodnjih Oznanilih. Naročilo za molitveni spomin (priloga Oznanil)lahko oddaste v zakristiji ali v župnišču
      Ob tej priložnosti bi vas rad spomnil, da je prav, da smo povezani po molitvi in daritvi sv. maše tudi z našimi pokojnimi. To je znamenje naše hvaležnosti in naše vere ter edina stvar, ki koristi pokojnim.    Ob vseh hitenju in delu svojci in sorodniki radi kaj hitro pozabijo na umrlega in če mislijo, da je kakšna ikebana ob pogrebu dovolj v zahvalo, se zelo motijo. Hvala Bogu, da sorodniki in prijatelji vsaj ob pogrebu za pokojnika dajo dar za sv. maše, ker kasneje se ga običajno več ne spomnijo - mnogi že na prvo obletnico smrti pozabijo. Ob praznikih prižgimo kakšno svečko manj in zmolimo kakšen Očenaš več.Lokacija:
Print Friendly and PDF