Preskoči na vsebino


Oznanila št.7 - 15.maj 2016
Obvestila v 7. številki oznanil:
 • BRANJE BERIL 
  22.5. ob 7h: Toni Žulič, Andrej Dvojmoč
  ob 10h Slinovce: Anica Hribar, Matjaž Jakše
  26.5.: ob 9.30: Franci Gorenc, Fani Zagorc
  ob 17.30 Oštrc: Žan Božič, Rozalija Pucelj
  ob 19h: Blaž Tomšič, Nina Rajar
  29.5. ob 7h: Anica Žulič, Simon Kerin
  ob 10.30: birmanci, botri
  5.6. ob 7h: Oton Strgulec, Jožica Prpič
  ob 9.30: Brigita Pirc, Mateja Strgulec
   
 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE Ž. CERKVE
  15. in 22.5.: Ivanjše, Podstrm
  29.5.: starši birmancev
  5. in 12.6.: Kočarija, Male Vodenice
  19. in 26.6.: Malence, Koprivnik
   
 • ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NA SLINOVCAH
  22.5.: Slinovce
   
 • VEROUK ZA 1. RAZRED bo zaradi nedeljskih maš na Slinovcah  in srečanja starejših, v ponedeljek, 16. in 23. maja, ob 18.15. v veroučni učilnici. Spričevala bodo dobili v nedeljo, 5. junija, po sv. maši ob 9.30.
   
 • VEROUČNO LETO bomo zaključili v prvem tednu junija. Otroci bodo pri verouku dobili spričevala, katera naj podpisana prinesejo nazaj v ned., 5. junija. Tisti veroukarji, ki se vse leto niso potrudili, da bi prihajali k verouku in k ned. sv. maši, in niso pri verouku pokazali sodelovanje, bodo imeli možnost, da v prihodnjem letu ponavljajo. Res ubogi otroci tistih staršev, ki otroke samo pošiljajo k verouku, ne poskrbijo pa za versko vzgojo doma (skupna molitev, skupni obisk ned. maše). Otroci morajo delati nekaj, kar vidijo, da staršem tako malo  ali skoraj nič ne pomeni.
   
 •  KRSTI bodo v nedeljo, 22. maja, na Slinovcah med sv. mašo ob 10. uri, priprava pa v soboto, 21. maja, ob 17.00
   
 • OBHAJILO BOLNIKOV bo v petek, 3. junija, dopoldne in popoldne.
   
 • ORATORIJ je tedenski počitniški program, ki ki deluje pod okriljem Salezijanske mladinske pastorale. Program vsebuje duhovne, vzgojno-izobraževalne, kulturne, športne in druge prostočasne aktivnosti.
      Ker zadnja leta v naši župniji ni bilo dovolj prijavljenih, so šli nekateri otroci v župnijo Sv. Križ - Podbočje. Letos otroke iz naše župnije vabijo v Šentjernej, kjer bo potekal oratorij pod geslom: »Zdaj gre zares!« od 6. - 10. julija (od srede do vključno nedelje, od 9h - 16h). Tam sodelujejo tudi nekateri naši animatorji, udeležencev je običajno več kot 120 - in  temu primerno tudi vzdušje - zato otrokom od 6. leta dalje ta počitniški teden zelo priporočam.
      Tisti, ki boste letos končali 7. ali 8. razred, boste imeli na oratoriju malce drugačen program (Veliki oratorij), ki bolj ustreza vaši starosti. Čakajo vas zanimivejše delavnice, drugačne kateheze, zahtevnejše igre. To je odlična priprava, če želite nekega dne tudi vi postati animatorji.
      Prijavnico za oratorij, ki jo lahko dobite pri verouku ali v cerkvi, skupaj s prispevkom prinesite v župnišče najkasneje do nedelje, 5. junija 2016.
   
 •  PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI
      V četrtek, 26. maja 2016, v vesoljni Cerkvi praznujemo slovesni in pri nas zapovedani praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Čeprav je pri nas ta dan delovni, ste kot katoličani vabljeni k sv. mašam, ki bodo ob 9.30 in 19h v ž. cerkvi, ter ob 17.30 na Oštrcu. Po mnogih župnijah imajo ta dan tudi procesije. Pri nas bo zunanja slovesnost s procesijo okrog župnijske cerkve v nedeljo, 29. maja, po jutranji sv. maši. Že od nekdaj je navada, da pri tej procesiji še posebej sodelujejo prvoobhajanci z rožicami, ki jih trosijo pred Najsvetejšim. Lepo vabljeni!
   
 • SVETA BIRMA
      Slovesnost sv. birme ni praznik samo za birmance in botre, ampak za vso birmančevo družino in vso našo župnijo. Vemo, da se birmanka in birmanec pripravi na birmo tako, da se pouči o veri, da po veri živi, opravi devetdnevnico v čast Sv. Duhu in dobro spoved. Naši birmanci obiskujejo že precej let verouk, nekateri tudi lepo sodelujejo pri verouku in prihajajo k sv. maši ter doma živijo kakor se spodobi krščanski družini. Za vsa ta prizadevanja bomo v času pred birmo še posebej prosili, naj jih Bog blagoslovi.
   
  • DEVETDNEVNICO V ČAST SV. DUHU PRED SV. BIRMO bodo naši birmanci pričeli v petek, 20. maja 2016, pri večerni sv. maši. Po zgledu apostolov bodo tudi oni vsak dan prosili za darove Sv. Duha. Poleg birmancev ste k devetdnevnici povabljeni tudi starši, botri in prijatelji birmancev.
    
  • SPOVED ZA BIRMANCE bo v četrtek, 26. maja, ob 17.00 (br. Marko Senica, OFMCap). Ta dan bo spovednik na voljo tudi med sv. mašo. Starši birmancev in prvoobhajancev ter botri ste povabljeni k prejemu tega zakramenta, da boste otrokom dali dober zgled.
    
  • SREČANJE Z BIRMOVALCEM - pri nas bo letos novomeški škof msgr. Andrej Glavan - bo v sredo, 25. maja 2016, ob 18. uri. G. škof bo preveril, kako so pripravljeni na prejem zakramenta in kako poznajo svojo vero. Na to srečanje naj pridejo tudi starši birmancev in drugi veroukarji. Po srečanju z birmanci in drugimi veroučenci bo birmovalec nagovoril tudi starše in nato med sv. mašo spovedoval.
    
  • Po sv. maši se bo g. škof  srečal z birmanskimi animatorji.
    
  • Birmanci bodo imeli 'generalko' - pregled sporeda slovesnosti - v petek, 27. maja, ob 18. uri.
    
  • SVETA BIRMA bo pri nas v nedeljo, 29. maja 2016, ob 10.30. Kakor običajno se bodo birmanci in botri ob 10.15 zbrali pred župniščem, od koder bodo šli v procesiji v cerkev. Tam bodo zanje rezervirane klopi. Če bo še kaj prostora, bodo preostale klopi rezervirane za starše birmancev. Fotografiranje in snemanje bo v cerkvi med sv. mašo dovoljeno samo fotografu s posebnim dovoljenjem.
    
  • Po birmi se bo g. škof srečal še s pevskim zborom.
    
  • ZAHVALNA SV. MAŠA BIRMANCEV bo v četrtek, 2. junija 2016, ob 19.00.
    
 • ROMANJE KIPA FATIMSKE MATERE BOŽJE  bo  v  naši dekaniji od 18. do 21. junija 2016. Najprej pride v našo župnijo, v soboto, 18. junija.  Ob 20. uri  bomo  kip  sprejeli  dekanijski duhovniki, in upam, da tudi mnogi verniki, ter nato v procesiji od šole  po  Gorjanski cesti šli  v svetišče Matere dobrega sveta na Slinovce. Tam bo sv. maša in priložnostni program,  nato pa bo zvečer Marija romala v župnijo Cerklje ob Krki. To Marijino romanje  po  Sloveniji  je  priložnost, da  z  molitvijo rožnega venca in pokoro,  kar  je  Marija  v  Fatimi še posebej naročala, ter izročitvijo Jezusovemu in Marijinemu srcu, poglobimo svojo vero in zaupanje v Marijino priprošnjo. Kaj več pa v prihodnjih Oznanilih.Lokacija:
Print Friendly and PDF