BOLNIKI Vsak prvi petek obiskujem starejše in bolnike na domu, kjer lahko prejmejo zakrament sv. spovedi in sv. obhajila in enkrat letno tudi sv. bolniško maziljenje pri katerem še posebej molimo za zdravje. Če želite obisk, pokličite po telefonu. Če ste sami ali vaši bližnji v bolnišnici, lahko pokličete duhovnika, ki obiskuje bolnike v bolnišnici: v Ljubljani na tel. 041 613 378, v Novem mestu: 041 742 721, v Brežicah: 031 582 301. https://zupnija-kostanjevica-na-krki.rkc.si/index.php/content/display/59