Župnijska pisarna Mašne namene sprejemamo po sv. maši v zakristiji in v pisarni. Pridobitev raznih dokumentov, pogovor in razna manjša pisarniška opravila, lahko uredite takoj po delavniški sv. maši v kolikor nimam kakšnih drugih obveznosti. Če ne morete priti takrat, se lahko dogovorite po telefonu – tudi za razne priprave, zapisnike,..https://zupnija-kostanjevica-na-krki.rkc.si/index.php/content/display/48