O ŽUPNIJI Prispevek o župniji v oddaji Obzorja duha: https://zupnija-kostanjevica-na-krki.rkc.si/index.php/content/display/2<![CDATA[DOHODNINA -DONACIJA]]><![CDATA[NOVOMAŠNIK JAKOB PILETIČ]]><![CDATA[GRADIVO ZA BOGOSLUŽJE, KATEHEZE]]><![CDATA[Podružnične cerkve]]><![CDATA[Župnijska cerkev]]><![CDATA[župnijska pisarna]]>