VEROUČNO LETO 2016/17 VEROUČNO LETO 2016/2017  ZAČETEK VEROUČNEGA LETA bo v nedeljo, 11. septembra 2016, pri sv. maši ob 9.30. K tej sv. maši ste prav lepo vabljeni vsi veroukarji in starši, da prosimo Boga za blagoslov.   VEROUČNE UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE TER BOGOSLUŽNI ZVEZEK boste lahko kupili starši pri vpisu, ki bo tudi letos za vse razrede - bolj natančen za 1. razred (starši s seboj prinesite družinsko knjižico ali krstni list za otroka, če je bil krščen v drugi župniji), pri drugih razredih pa boste starši  dobili spričevalo, če otroci v preteklem letu niso prišli ponj, ali pa ga podpisanega vrnili.   VPISOVANJE otrok v 1., 2., 3., in 4.  razred bo v četrtek, 8. septembra, od 8h - 9h, od 10.30 - 12h, ter od 14h - 17.00;  za 5., 6., 7., 8. in 9. razred pa v petek, 9. septembra 2016, od 8h - 11h,  ter od 14h - 18.00.   Starši, ki imajo pri verouku več otrok, bodo lahko vse vpisali hkrati in dobili knjige in zvezke.   CENA VEROUČNIH UČBENIKOV in zvezkov:   1. r. - 8 €,   2. r. - 8 €, 3. r. - 10 €,    4., 5., 6., 7., 8. in  9. razred - učbenik: 8 €,   delovni zvezek: 4 €. Bogoslužni zvezek z nalepkami (za vse razrede): 2,50 €.   Prispevek za kurjavo (kdor more): 10 € (kjer jih obiskuje več iz iste družine, samo za enega).   BOGOSLUŽNI ZVEZEK:   Vsi veroučenci bodo ob nedeljah in praznikih pri sv. maši, ki je najvažnejši del verske vzgoje, dobili samolepilno slikico mozaika p. I. Marka Rupnika na vsebino evangelija te nedelje, v bogoslužnem zvezku pa temeljni stavek iz nedeljskega  ali prazničnega evangelija z nalogo za dopolnitev iz sv. pisma, pobarvanko in nalogo za prošnjo in zahvalo pri bogoslužju.   Zelo priporočamo revijo Mavrico (dobivali jo boste po pošti) - letna naročnina je 37 €. Za veroučence 7.– 9. r. priporočamo revijo Ognjišče. To je lahko lepo darilo staršev ali starih staršev otrokom, da bodo ob branju zoreli v dobre ljudi.   Otroci ste že sedaj vabljeni k sodelovanju v otroškem pevskem zboru, za ministrante, bralce, skavte, Slomškovo bralno priznanje. Kakor v družini, tako naj bi vsak tudi v župniji kje sodeloval in pomagal.   Verouk bomo poučevali: Jožica Pungerčar (1.r.), s. Karmen Balgač (2., 3., 4. in 5. r.), župnik Jože Miklavčič (6. - 9. r.), ter Boštjan Gorišek, kaplan v  Šentjerneju (mladinski verouk).   VEROUČNI URNIK ZA LETO 2016/17 1. razred:  v nedeljo ob 8.30 (pred sv. mašo) 2. razred:  v ponedeljek ob 14.25 3. razred:  v ponedeljek ob 15.15 4. razred:  v torek ob 14.25 5. razred:  v torek ob 15.15 6. razred:  v četrtek ob 7.00 7. razred:  v petek ob 7.00 8. razred:  v torek ob 7.00 9. razred:  v ponedeljek ob 7.00 Mladinski verouk:  v soboto ob 20.00 (od nov. dalje ob 19.00) Otroški pevski zbor: v nedeljo ob 8.30 https://zupnija-kostanjevica-na-krki.rkc.si/index.php/content/display/174